Kontor

Töcksfors
Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors, Sweden

Tel. +46 (0)54 14 06 60

solel@nordicsolar.se


Karlstad
Nordic Solar Sweden AB
Ramgatan 2B
653 41 Karlstad, Sweden

Tel. +46 (0)54 14 06 60

solel@nordicsolar.se

Dalsland/Bohuslän
Nordic Solar Sweden AB
Västra Fjälla 120
668 93 Ed, Sweden

Tel. +46 (0)54 14 06 60
Tel. +46 (0)70 695 08 24

solel@nordicsolar.se

Försäljning

Daniel Gruvborg

VD / CEO

E-post: daniel.gruvborg@nordicsolar.se
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Stefan Berglund

Säljare Töcksfors

E-post: stefan.berglund@nordicsolar.se
Dir. +46 (0)54 14 06 67
Mobil: +46 (0)70-643 12 59
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Sebastian Myrell

Säljare Töcksfors

E-post:sebastian.myrell@nordicsolar.se
Mobil: +46 (0)73 024 06 18
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Oskar Wahlén

Säljare Karlstad

E-post: oskar.wahlen@nordicsolar.se
Mobil: +46 (0)70 688 54 00
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ramgatan 2B
653 41 Karlstad

Jacob Cleve

Säljare Karlstad

E-post: jacob.cleve@nordicsolar.se
Mobil: +46 (0)70 251 46 30
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ramgatan 2B
653 41 Karlstad

Daniel Hårdfelt

Säljare Dalsland

E-post: daniel.hardfelt@nordicsolar.se
Mobil: +46 (0)70 292 61 69
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Arne Andersson

Säljare Östergötland

E-post: arne.andersson@nordicsolar.se
Mobil: +46(0)70 270 91 24
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Johan Haggärde

Säljare Norge

E-post: johan.haggarde@nordicsolar.no
Mobil: +47 413 78 028

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Teknik

Jan-Olof Cleve

Teknik- och installationsansvarig

E-post:jan-olof.cleve@nordicsolar.se
Dir. +46 (0)54 14 06 68
Mobil: +46 (0)70-349 33 64
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ramgatan 2B
653 41 Karlstad

Robert Nordqvist

Teknisk support

E-post: robert.nordqvist@nordicsolar.se
Dir. +46 (0)54 14 06 66
Mobil: +46(0)70-643 09 08
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ramgatan 2B
653 41 Karlstad

Kevin Oscarson

Ritningsprojektör & IT

E-post: kevin.oscarson@nordicsolar.se
Mobil: +46 (0)73-620 78 69
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Per-Åke Örtlund

Projektingenjör

E-post: per-ake.ortlund@nordicsolar.se
Mobil: +46 (0)73-021 60 85
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ramgatan 2B
653 41 Karlstad

Joakim Haggärde

Projektingenjör

E-post:joakim.haggarde@nordicsolar.se
Mobil: +46 (0)72-200 47 60
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ramgatan 2B
653 41 Karlstad

Michael Forssten

Projektingenjör

E-post: michael.forssten@nordicsolar.se
Mobil: +46 (0)70 643 01 36
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ramgatan 2B
653 41 Karlstad

Inköp/Logistik

Thomas Myrvold

Inköpsansvarig

E-post: thomas.myrvold@nordicsolar.se
Dir. +46 (0)54 14 06 63
Mobil: +46(0)70-552 44 38
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Alexander Oscarson

Materialplanering

E-post: alexander.oscarson@nordicsolar.se
Mobil: +46 (0)76 134 62 21
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Ida Carlsson

Logistik

E-post: lager@nordicsolar.se
ida.carlsson@nordicsolar.se
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

William Gustafsson

Logistik

E-post: lager@nordicsolar.se
william.gustafsson@nordicsolar.se
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Administration

Daniel Gruvborg

VD

E-post: daniel.gruvborg@nordicsolar.se
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Ekonomi

Ekonomi & Administration

E-post:ekonomi@nordicsolar.se

Personal

Tobias Andersson

Personalansvarig, Montage & Elinstallation

E-post: tobias.andersson@nordicsolar.se
Mobil: +46 (0)70 391 87 27
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Montagetekniker Sverige

Emil Andersson

Elektriker

Björn Andersson

Elektriker

Linus Elofsson

Elektriker

Kristoffer Adolfsson

Montör

Jonas Dahlin

Montör

Jonas Myrén

Montör

Felix Lindgren

Montör

Martin Eriksson

Montör

Johan Karlsson

Montör

Oscar Nilsson

Montör

Fredrik Haggärde

Montör

Carl Braunerhielm

Montör

Niclas Wikström

Elektriker
Dalsland

Martin Bergström

Montör
Dalsland

Montagetekniker, Norge

Espen Klund

Installatör

E-post: espen.klund@nordicsolar.no
Mobil: +47 90 96 85 07
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Nickelhas Grahn

Elektriker

Lars-Eric Gustafsson

Montör

Lars-Owe Lorentzon

Montör

Om oss

Nordic Solar Sweden AB

Vind blev till sol…
Året var 2008 och vindkraften spåddes en explosionsartad utbyggnad i Sverige. Entreprenören Daniel Gruvborg insåg att stora satsningar kommer skapa förutsättningar för nya företag. Ett nytt affärsområde bildades inom det befintliga teknikkonsultföretaget med inriktning mot vindkraft och förnybar energi. Men det skulle strax visa sig att utbyggnaden av vindkraften i Sverige mötte hårt motstånd i form av protester och överklaganden. Som tur var ville Regeringen vid den tidpunkten även se en utbyggnad av solenergin i Sverige. 2009 infördes ett investeringsstöd för solceller. På marknaden fanns det begränsat med professionella aktörer inom solenergi. En satsning mot solenergi skulle göra det möjligt att snabbt ta marknadsandelar. Sagt och gjort så bestämdes det 2010 att lämna vindkraftsbranschen och satsa fullt ut på solenergi. 2011 beslutades att renodla solenergidelen i företaget och ett namnbyte genomfördes till Nordic Solar Sweden AB.

 

 

Vision

Vår vision är att i så stor utsträckning som möjligt bidra till att bygga det hållbara samhället.  Genom att sprida solcellstekniken till alla och envar minskar vi miljöbelastningen på jorden. För varje panel som installeras minskar utsläppen av skadliga växthusgaser då den helt rena energi som produceras ersätter annan med sämre miljövärden. Vidare minskar förlusterna i våra ledningsnät med decentraliserade, mikroproducerande anläggningar, vilket ger både miljömässiga och ekonomiska vinster.
Verksamheten
Verksamheten omfattar försäljning, projektering och installation av nätanslutna solelanläggningar samt försäljning av solel relaterade komponenter så som solpaneler, växelriktare, montagematerial m.m. Vi utför totalentreprenader från idé till nyckelfärdig anläggning.
Beställare är privatpersoner, lantbrukare, byggentreprenörer, övriga företag och offentliga beställare.

 

DC-AC Nordic Solar