Kontor

Töcksfors
Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Tel. +46 (0)54 14 06 60
Fax +46 (0)70 643 31 81

solel@nordicsolar.se

Nordic Solar - Karlstadkontoret

Karlstad
Nordic Solar Sweden AB
Våxnäsgatan 150
653 43 Karlstad, Sweden

Tel. +46 (0)54 14 06 60
Tel. +46 (0)702-774258

solel@nordicsolar.se

Försäljning

Daniel Gruvborg

VD / CEO

E-mail: daniel.gruvborg@nordicsolar.se
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Stefan Berglund

Säljare

E-mail: stefan.berglund@nordicsolar.se
Dir. +46 (0)54 14 06 67
Mobil: +46 (0)70-643 12 59
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Jonas Karlsson

Marknad

E-mail: jonas.karlsson@nordicsolar.se

Mobil: +46 (0)730 28 43 43
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Sebastian Myrell

Säljare

E-post:sebastian.myrell@nordicsolar.se
Mobil: +46 (0)73 024 06 18

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Oskar Wahlén

Säljare Karlstad

E-post: oskar.wahlen@nordicsolar.se
Mobil: +46 (0)70 688 54 00

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Arne Andersson

Säljare Östergötland

E-mail: arne.andersson@nordicsolar.se
Mobil: +46(0)70 270 91 24
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Valter Andersson

Säljare Södra Sverige

 

E-mail: valter@osterlens.se
Mobil: +4670 616 77 11

Nordic Solar Sweden AB
Krabbeholmsvägen 8
274 51 Skivarp

Teknik

Jan-Olof Cleve

Teknik och installations ansvarig

E-mail:jan-olof.cleve@nordicsolar.se
Dir. +46 (0)54 14 06 68
Mobil: +46 (0)70-349 33 64
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar AB
Våxnäsgatan 150
653 43 Karlstad, Sweden

Robert Nordqvist

Inköp, planering och teknisk support

E-mail: robert.nordqvist@nordicsolar.se
Dir. +46 (0)54 14 06 66
Mobil: +46(0)70-643 09 08
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar AB
Våxnäsgatan 150
653 43 Karlstad, Sweden

Håkan André

Projektingenjör

E-mail:hakan.andre@nordicsolar.se
Direkt: +46 (0)54 14 06 65
Mobil: +46(0)70-643 01 36
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar AB
Våxnäsgatan 150
653 43 Karlstad, Sweden

Teknik

Per-Åke Örtlund

Projektingenjör

E-mail: per-ake.ortlund@nordicsolar.se
Mobil: +46 (0)73-0216085
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar AB
Våxnäsgatan 150
653 43 Karlstad, Sweden

Kevin Oscarson

CAD och teknik

E-mail: kevin.oscarson@nordicsolar.se
Mobil: +46 (0)73-620 78 69
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors, Sweden

Leif Svantesson

Leif Svantesson

Projektingenjör

E-mail: leif.svantesson@nordicsolar.se

Mobil: +46 (0)70-254 35 74
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Inköp/Logistik

Thomas Myrvold

Inköp och logistik

E-mail: thomas.myrvold@nordicsolar.se
Dir. +46 (0)54 14 06 63
Mobil: +46(0)70-552 44 38
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors, Sweden

Administration

Mona Nilsson

Ekonomi & Administration

E-mail:mona.nilsson@nordicsolar.se
Dir. +46(0)54-14 06 69
Mobil: +46 (0)70-21 34 189
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors, Sweden

Daniel Gruvborg

VD

E-mail: daniel.gruvborg@nordicsolar.se
Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Montagetekniker

Tobias Andersson

Arbetsledare/Elektriker

Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Emil Andersson

Arbetsledare/Elektriker

Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Joakim Haggärde

Montör

Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Björn Andersson

Elektriker

Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Linus Elofsson

Elektrikerlärling

Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Kristoffer Adolfsson

Montör

Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Jacob Cleve

Montör

Växel: +46 (0)54 14 06 60

Nordic Solar Sweden AB
Ståltorpsvängen 10
670 10 Töcksfors

Om oss

Nordic Solar Sweden AB

Vind blev till sol…
Året var 2008 och vindkraften spåddes en explosionsartad utbyggnad i Sverige. Entreprenören Daniel Gruvborg insåg att stora satsningar kommer skapa förutsättningar för nya företag. Ett nytt affärsområde bildades inom det befintliga teknikkonsultföretaget med inriktning mot vindkraft och förnybar energi. Men det skulle strax visa sig att utbyggnaden av vindkraften i Sverige mötte hårt motstånd i form av protester och överklaganden. Som tur var ville Regeringen vid den tidpunkten även se en utbyggnad av solenergin i Sverige. 2009 infördes ett investeringsstöd för solceller. På marknaden fanns det begränsat med professionella aktörer inom solenergi. En satsning mot solenergi skulle göra det möjligt att snabbt ta marknadsandelar. Sagt och gjort så bestämdes det 2010 att lämna vindkraftsbranschen och satsa fullt ut på solenergi. 2011 beslutades att renodla solenergidelen i företaget och ett namnbyte genomfördes till Nordic Solar Sweden AB.

 

 

Vision

Vår vision är att i så stor utsträckning som möjligt bidra till att bygga det hållbara samhället.  Genom att sprida solcellstekniken till alla och envar minskar vi miljöbelastningen på jorden. För varje panel som installeras minskar utsläppen av skadliga växthusgaser då den helt rena energi som produceras ersätter annan med sämre miljövärden. Vidare minskar förlusterna i våra ledningsnät med decentraliserade, mikroproducerande anläggningar, vilket ger både miljömässiga och ekonomiska vinster.
Verksamheten
Verksamheten omfattar försäljning, projektering och installation av nätanslutna solelanläggningar samt försäljning av solel relaterade komponenter så som solpaneler, växelriktare, montagematerial m.m. Vi utför totalentreprenader från idé till nyckelfärdig anläggning.
Beställare är privatpersoner, lantbrukare, byggentreprenörer, övriga företag och offentliga beställare.

 

DC-AC Nordic Solar