Referenser

Nordic Solar har under mer än tio år installerat över 1000 anläggningar av olika typer. Nedan kan ni se några olika exempel på arbeten vi genomfört.

       

Nyproduktion

Projekten nedan är några av många nybyggnadsprojekt vi medverkat i där beställaren ofta är byggare eller elinstallatör. Nordic Solar har gedigen samlad erfarenhet och många fina referenser från nybyggnation. Vi hjälper våra beställare genom projektets olika faser. Inte sällan får vi mycket väl godkänt vid slutbesiktning!

Byggare vi jobbar med:
NCC, Peab, Skanska, Erlandsson Bygg, Serneke, Veidekke, HENT, Byggdialog, Hökerum Bygg, Consto, Hansson & Söner m.fl

Elinstallatörer vi jobbar med:
Bravida, Assemblin, Midroc, Elajo, Eitec, Elcenter Karlstad, SP-Gruppen m.fl

Kv Fören, Orrholmen Karlstad

Effekt: 27kW
Elproduktion: ca 25 000kWh/år
Solcellsmoduler: Q-Cells 310W
Växelriktare: SMA
Takyta: ca 150m2
Driftsatt: 2020
Beställare: Mer El Kristinehamn
Änglandaskolan, Örebro

Effekt: 92kW
Elproduktion: ca 82 000kW/år
Solcellsmoduler: Q-Cells 305Wp
Växelriktare: Ferroamp
Takyta: ca 730m2
Driftsatt: 2019
Beställare: Byggdialog
Resecentrum, Strängnäs

Effekt: 76kW
Elproduktion: ca 65 000kWh/år
Solcellsmoduler: Solar Frontier 165Wp
Växelriktare: SMA
Takyta: ca 570m2
Driftsatt: 2017
Beställare: NCC
Kistefossdamen Barnehage, Asker

Effekt: 58kW
Elproduktion: ca 46 000kW/år
Solcellsmoduler: ET-Solar 290Wp
Växelriktare: Solaredge
Takyta: ca 340m2
Driftsatt: 2017
Beställare: NCC

Bostadsrätter

Solcellsmontage i centrum nära miljöer med mycket människor i rörelse ställer höga krav på logistik och arbetsmiljö. Nordic Solar har lång erfarenhet av denna typ av montagemiljöer och sköter oftast alla kontakter. Kranlyft, arbetsplattformar och avspärrning kräver god dialog med de boende. Kommunen och Polisen kan behöva kontaktas för tillstånd för transport och avspärrningar.

BRF Druvan, Drottninggatan Karlstad

Effekt: 20kW
Elproduktion: ca 22 000kWh/år
Solcellsmoduler: Q-Cells 325W
Växelriktare: SMA
Takyta: ca 120m2
Driftsatt: 2020
Beställare: BRF Druvan
BRF Aktern, Orrholmen Karlstad

Effekt: 107kW
Elproduktion: ca 110 000kW/år
Solcellsmoduler: Trina Solar 285Wp
Växelriktare: SMA
Takyta: ca 650m2
Driftsatt: 2020
Beställare: HSB
Kvarteret Eliten, Linköping

Effekt: 37kW
Elproduktion: ca 35 000kWh/år
Solcellsmoduler: ET Solar 260Wp
Växelriktare: SMA
Takyta: ca 120m2
Driftsatt: 2014
Beställare: HP Boendeutveckling/NCC
 

Villainstallationer

En lyckad solcellsinstallation på villa ställer höga krav på såväl estetik som funktion. Stor vikt läggs vid att maximera solelproduktionen på relativt liten yta och samtidigt uppnå en estetiskt tilltalande installation. Med vår långa erfarenhet och expertkunskap, samt ett brett utbud av takinfästningar, solpaneler, växelriktare och annan kringutrustning kan vi oftast överträffa våra kunders förväntningar på båda dessa områden.

Villa, Ed

Effekt: 14,6kW
Elproduktion: ca 12 400kWh/år
Solcellsmoduler: Q-Cells 340W
Växelriktare: Kostal
Takyta: ca 75m2
Driftsatt: 2020
Beställare: Privat
Villa, Karlstad

Effekt: 13,9kW
Elproduktion: ca 13 800kW/år
Solcellsmoduler: Q-Cells 330Wp
Växelriktare: SMA
Takyta: ca 75m2
Driftsatt: 2020
Beställare: Privat

Kommersiella fastigheter

På befintliga fastigheter är ofta förutsättningarna givna på förhand jämfört med pågående byggentreprenader. Inte sällan har vi en dialog med fastighetsägaren i ett tidigt skede. I de flesta fall gäller det att hitta en optimal installation utifrån givna förutsättningar. Större fastighetsägare hjälper vi med att välja ut de fördelaktigaste objekten först. Ofta rör det sig om frågor kring el- och effektuttag före och efter solcellsinvesteringen? Hur påverkas takkonstruktionens hållfasthet av solcellernas vikt? Elanslutning i befintliga centraler, uppkoppling mot befintliga fastighetsövervaknings program m.m.

Stora Coop, Kristinehamn

Effekt: 255kW
Elproduktion: ca 232 000kWh/år
Solcellsmoduler: ET-Solar 280Wp
Växelriktare: SMA
Takyta: ca 4000m2
Driftsatt: 2016
Beställare: Eneo Solutions AB
Quality Hotel Globen, Stockholm

Effekt: 50kW
Elproduktion: ca 44 000kW/år
Solcellsmoduler: Q-Cells 300Wp
Växelriktare: SMA
Takyta: ca 350m2
Driftsatt: 2017
Beställare: Eneo Solutions AB
Nokalux, Töcksfors

Effekt: 73kW
Elproduktion: ca 65 000kWh/år
Solcellsmoduler: Q-Cells 320Wp
Växelriktare: SMA
Takyta: ca 600m2
Driftsatt: 2019
Beställare: Nokalux