Checklista för ditt solelprojekt

Ett solelprojekt är en relativt stor investering, även om det är en investering som alltid kan räknas hem över tid. Därför är det viktigt att ha grepp om förutsättningarna för just ditt projekt.

Hur framgångsrikt ditt solelprojekt blir styrs av såväl tekniska faktorer för din anläggning som din förmåga att välja en professionell och erfaren leverantör.

Har du frågor så tveka inte att kontakta oss

 

• Förbered dig inför projektet genom att ta reda på förutsättningarna avseende takyta, hinder, skuggning, takkonstruktion, taklutning och väderstreck. Dessa faktorer påverkar effektiviteten och installationen. Optimala förutsättningar är tak i söderläge, med få hinder för montage samt minimal skuggning från träd eller andra byggnader.
• Ta reda på vilken huvudsäkring gården har.
• Ta alltid in specificerade skriftliga offerter från dina tilltänkta leverantörer.
• Begär in och kontakta trovärdiga referenser innan du bestämmer dig för en leverantör.
• Ansök om solcellsstöd hos Länsstyrelsen och säkerställ att ni får en bekräftelse att de mottagit ansökan innan arbetet påbörjas.

• Kontrollera med Elsäkerhetsverket så att leverantören enligt de nya reglerna sedan 2017.07.01 har auktorisation för att bygga en produktionsanläggning för lågspänning vilket en solcellsanläggning innebär både vad gäller likströmsanläggningen (DC) på taket och växelströmsanläggningen (AC) som kopplas upp mot elnätet.
• Kontrollera att leverantören har kollektivavtal.
• Har leverantören läst Länsförsäkringars rekommendationer för installation av solceller på lantbruk?
• Har leverantören koll på Arbetsmiljöverkets krav och anvisningar?
• Har montörer certifikat för byggnadsställning och arbete på hög höjd?
• Är leverantören etablerad på marknaden? Har de god ekonomi med tanke på framtida garantiåtagande?
• Kommer leverantören begära förskottsbetalning?

Bengt Edsgård,
Edsbergs Gård AB
80.000kWh solel per år

 


”Det viktigaste för mig när jag valde leverantör av solceller var erfarenhet, kunskap och att leverantören följde lagarna. Det, och mer därtill, fick jag av Nordic Solar.”

Om solenergi

Fördelar med solceller

Ekonomiskt

 • Lång livslängd
 • Ökar värdet på din byggnad
 • Gratis energikälla
 • Minimalt underhåll
 • Beprövad teknik
 • 25 års effektgaranti
 • Du kan tjäna pengar på din överskottsel

Miljövänligt

 • Du gör en insats för klimatet
 • Förnybar energikälla
 • Avger inga föroreningar vid elproduktionen
 • Kisel är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan

Estetiskt

 • Inga nya markområden behövs, solkraft kan exploateras i befintlig bebyggelse utan att det stör.
 • Luktar inte
 • Tekniken är tyst

Hur funkar det?

En solcell är uppbyggd av en tunn skiva halvledarmaterial, vanligast i dagsläget är kisel.
–  När solens strålar träffar solcellen omvandlas solenergin till el genom den fotovoltaiska effekten. Detta görs genom att det skapas en elektrisk spänning mellan dess fram- och baksida och solen kan därmed generera likström. Eftersom varje enskild solcell ger en ganska låg spänning så seriekopplas alla solcellerna i solcellsmodulen för att öka densamma.

Vill man ansluta solcellerna till det vanliga elnätet så behöver man en växelriktare, där spänningen stabiliseras och omvandlas från likström till växelström. De vanligaste solcellerna som säljs idag har en verkningsgrad på mellan 15-19 %, men i laboratorier har man tagit fram nya typer av celler som i framtiden kommer göra det möjligt att få verkningsgrad på mellan 40-50%.

 

Referensanläggningar

Krageholms slott, Ystad

Installerad effekt: 92 kWp
Årlig elproduktion: 100 000kWh
Solcellsmoduler: Innotech Solar P240Wp
Växelriktare: SMA
Driftsatt: Mars 2013

Solceller Valla Morötter
Vadstena

Installerad effekt: 63 kWp
Årlig elproduktion: 59 000kWh/år
Solcellsmoduler: ET-Solar 255Wp
Växelriktare: SMA
Driftsatt: Juni 2016

Solceller - Ödeshög
Ödeshög

Installerad effekt: 43,2 kWp
Årlig elproduktion: 39000 kWh
Solcellsmoduler: ET-Solar 260Wp+
Växelriktare: SMA
Driftsatt: Mars 2016

Uppsala

Installerad effekt: 4,2 kWp
Årlig elproduktion: Ca 4000kWh
Solcellsmoduler: ET Solar M660255BB
Växelriktare: Kostal Piko 4,2
Driftsatt: Hösten 2013

Årjäng

Installerad effekt: 2295 kWp
Årlig elproduktion: ca 2000 kWh/år
Solcellsmoduler: ET Solar M660255BB
Växelriktare: Enphase M-215
Driftsatt: Våren 2013

nynäshamn

Installerad effekt: 2,9 kWp
Årlig elproduktion: ca 2800kWh
Solcellsmoduler: Hanwha 245W
Växelriktare: Enphase M-215
Driftsatt: Hösten 2012

Om Nordic Solar

Nordic Solar är ett av Sveriges äldsta företag inom försäljning, rådgivning och installation av solenergi. Företaget grundades 2005. Sedan 2009 har vi varit helt inriktade på solel och vi har genomfört mer än 1000 installationer sedan dess. Vi har vårt säte i Töcksfors i Västra Värmland samt ett väl utbyggt nätverk av representanter, montörer och återförsäljare för att säkerställa effektiva leveranser över hela landet samt i Norge.

Våra uppdrag innefattar projektering, leverans, installation och överlämning i form av dokumentation och utbildning. Två andra viktiga delar av verksamheten är försäljning av material kopplat till solel samt rådgivning på konsultbasis.

Vårt arbetssätt vilar på en trygg grund av kompetent och välutbildad egen personal som med stöd i ett välutvecklat ledningssystem följer ett strukturerat flöde från säljare till projektansvarig, inköpare, behöriga elinstallatörer och montörer. På detta sätt kan vi professionellt och rationellt vara delaktiga i stora byggentreprenader, såväl som lantbruksinstallationer och privatvillor. Nordic Solar har nära samarbeten och partnerskap med ledande leverantörer inom solenergi såsom SMA, Q-Cell, REC och Kostal.

Med vår långa erfarenhet baserat på hundratals solelinstallationer och spetskompetenser inom entreprenadjuridik, anläggningskonfiguration, entreprenadbesiktningar, elcertifikatsmätningar, offentlig upphandling och LOU, föreskrifter och standarder, certifikat för elinstallationer för jordbruk med mera utgör Nordic Solar det självklara valet för dig som söker en professionell helhetsleverantör av solel. Nordic Solar har kreditrating AA och prisades 2015, 2016 och 2019 som Gasellföretag av Dagens Industri.