Solenergi

Fördelar med solceller

Ekonomiskt

 • Lång livslängd
 • Ökar värdet på din byggnad
 • Gratis energikälla
 • Minimalt underhåll
 • Beprövad teknik
 • 25 års effektgaranti
 • Du kan tjäna pengar på din överskottsel

Miljövänligt

 • Du gör en insats för klimatet
 • Förnybar energikälla
 • Avger inga föroreningar vid elproduktionen
 • Kisel är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan

Estetiskt

 • Inga nya markområden behövs, solkraft kan exploateras i befintlig bebyggelse utan att det stör.
 • Luktar inte
 • Tekniken är tyst

Hur funkar det?

En solcell är uppbyggd av en tunn skiva halvledarmaterial, vanligast i dagsläget är kisel.
–  När solens strålar träffar solcellen omvandlas solenergin till el genom den fotovoltaiska effekten. Detta görs genom att det skapas en elektrisk spänning mellan dess fram- och baksida och solen kan därmed generera likström. Eftersom varje enskild solcell ger en ganska låg spänning så seriekopplas alla solcellerna i solcellsmodulen för att öka densamma.

Vill man ansluta solcellerna till det vanliga elnätet så behöver man en växelriktare, där spänningen stabiliseras och omvandlas från likström till växelström. De vanligaste solcellerna som säljs idag har en verkningsgrad på mellan 15-19 %, men i laboratorier har man tagit fram nya typer av celler som i framtiden kommer göra det möjligt att få verkningsgrad på mellan 40-50%.


Checklista för ditt solelprojekt >>

Referensbilder

Solcellspark

Carport

Solceller montage

Flerbostadshus

Solceller - Montage

Kommersiellt

 

Småhus

Lantbruk