AB Hilmer Andersson och Nordic Solar bygger solpark tillsammans

Nordic Solar kontaktades av sågverket Hilmer Andersson i Lässerud i västra Värmland när beslutet om mer grön energi skulle förverkligas. Det var inte bara en fråga om att bli mer gröna, utan också en fråga om att hålla elkostnaderna nere. Sågverk är som bekant energiintensiva industrier och när elpriset steg och priset framåt var svårt att prognostisera togs beslutet att investera i solkraft för att bli än mer självförsörjande.

Mittemot sågverkets kontor, i en slänt som inte lämpar sig för annan verksamhet, växer nu en solpark fram. Men att det skulle bli en solpark var inte givet. De första diskussionerna med Nordic Solar handlade om installationer av solanläggningar på de stora takytorna inne på sågverksområdet. Men efter en utvärdering av projektet landade beslutet istället i att bygga en solpark. Ett beslut som också resulterade i att en annars oanvändbar och lågproduktiv mark snart kommer att bli en lönsam sådan.

-Vi behöver mer förnybar el för att klara omställningen. Därför är det såklart extra roligt att få vara med och bygga en solpark på hemmaplan, dessutom tillsammans med ett företag som precis som vi månar om det lokala och det hållbara”, säger Frida Johansson, VD på Nordic Solar.

Men det är ingen ”vanlig” solpark som byggs. Nej, här är allt byggt i samklang med naturen och utifrån lokala förutsättningar. Skogen på den aktuella slänten avverkades och virket fördes över vägen för sågning och förädling. Tillbaka över vägen kom det virke som idag utgör det stativ som hela solparken är byggd på. Snart är parken, som är på 1 MW, klar att driftsättas. Dessförinnan ska Nordic Solar göra klart alla elinstallationer och montera alla paneler, närmare bestämt 2355 stycken. All el som produceras i parken kommer sedan att förbrukas av sågverket.

-Sverige, och Värmland, kommer framöver behöva öka produktionen av fossilfri energi på alla sätt som är möjliga. Både för att vara med och bidra till en grönare värld och för att möjliggöra fortsatt utveckling inom industrin. Detta gäller förstås oss här på Hilmer Andersson också och solparken är en del av vår satsning. Extra kul och tryggt att få göra det tillsammans med en lokal partner!” säger Kari Andersson, VD på AB Hilmer Andersson.


Fakta AB Hilmer Andersson:
AB Hilmer Andersson är ett sågverk och hyvleri som sedan fyra generationer tillbaka verkar i Lässerud, västra Värmland. Sågtimmer hämtas från avverkningar runt om i de värmländska skogarna.

Företagets kunder finns huvudsakligen inom industri och byggproduktion runt om i världen men även inom ramen för den egna lokala bygghandeln Hilmer Bygg & Trä AB.

Karin Andersson, AB Hilmer Andersson och Frida Johansson, Nordic Solar

2 Kommentarer

  1. Lars Jonsson den 5 december 2023 kl 16:30

    Vilken härlig artikel som gav energi till läsarna.
    Entrepenörer med kloka beslut som vågar satsa för en mer hållbar industri. Detta bidrar till den positiva framtid vi önskar nya generationer.
    Det är starka kvinnor vi behöver som motvikt till alla disfunkionella men med makt.

  2. Meynard Hessedahl den 6 december 2023 kl 23:46

    Bra jobbat 👍. Har själv andra idéer för att använda ”värdelösa” marker till fossilfri elproduktion 😊 tillsammans med stort sågverksbolag. Ni får gärna vara med 👍

Lämna en kommentar