Ändringar i ellagen!

Den 1 juli 2022 trädde ändringar i ellagen, SFA 2022:596, i kraft vilket gynnar alla mikroproducenter, då reglerna nu ändrats för vem som räknas som mikroproducent i ellagens mening.

Ändringarna innebär framför allt att mikroproducenter kan sälja mer el än de köper per år utan att behöva betala en avgift till nätföretaget. Det kan dock vara viktigt att komma ihåg att skattereduktionen för mikroproducenter maximalt betalas ut för den mängd el som köpts in under året.

Följande krav gäller från den 1 juli 2022 för att slippa betala avgift för att mata in el till elnätet:

  • Elabonnemanget ska vara max 63 A
  • Inmatad effekt till elnätet ska vara max 43,5 kW

Följande krav gäller för att slippa betala en engångskostnad till nätföretaget vid anslutning:

  • Elabonnemanget ska vara max 63 A
  • Inmatad effekt till elnätet ska vara max 43,5 kW
  • Inmatad effekt till elnätet ska vara maximalt så hög som abonnemanget för uttag av el

Det kommer alltså framöver bli än mer intressant för mikroproducenter att fylla sina tak med paneler och bygga stora solcellsanläggningar. 

Läs mer om ändringarna på svensksolenergi.se…
Regeringens proposition till lagändring…
Ellagen…

Lämna en kommentar