Att jobba som deltidsbrandman (också)!

-Jag har fått larm, måste sticka, säger Sebastian mitt under pågående möte. Vi andra fortsätter mötet, vana att så här kan det ibland bli om ens medarbetare även arbetar som deltidsbrandman. På några få minuter ska han vara på plats, ombytt och klar. Vi som är kvar i mötet uppdaterar honom på vad som sagts när han kommer tillbaka. Det gör vi så gärna, det är tryggt att han och de andra deltidsbrandmännen finns här bland oss ”till vardags”.

I Sverige finns det omkring 10700 deltidsbrandmän, vilket är dubbelt så många som antalet heltidsbrandmän. De är lärare, IT-tekniker, industriarbetare, personal inom äldreomsorgen, egenföretagare och många andra yrkesgrupper som utöver sitt vanliga arbete även rycker ut vid larm under de veckor de har beredskap.

-Vi är fyra deltidsbrandmän på Nordic Solar, berättar Thomas.

Det är Sebastian och Stefan som är knutna till brandstationen i Töcksfors och Martin och Thomas, som jobbar på brandstationen i Årjäng. Båda dessa brandstationer hör under Räddningstjänsten i Årjäng.

-Vi har jour ungefär var fjärde vecka, dygnet runt, och när det går ett larm gäller det att vara ombytt och klar på fem minuter, berättar Stefan. Piper det i sökaren gäller det att släppa allt och dra iväg!

Ett larm kan vara allt från brandsläckning och livräddning till trafikolyckor och akuta omhändertaganden. I många fall åker de även ut för att hjälpa till vid sjukdomsfall innan ambulansen hunnit fram.

-Som arbetsgivare och företagare på en liten ort är det ett måste att på olika sätt ställa upp för samhället och detta är ett sätt, säger Daniel Gruvborg. Plus i kanten är ju faktiskt att det alltid finns utbildad personal och hjärtstartare på plats på kontoren ifall det skulle hända något där.

Det krävs inga speciella förkunskaper för att bli deltidsbrandman. Man ska ha fyllt 18 år, ha körkort, vara frisk och ha god kondition. De som blir antagna får gå utbildning lokalt och/eller på MSB samt gå de övningar som hålls med jämna mellanrum på den lokala räddningstjänsten.

– Vi kan alltid bli fler, säger Martin. Skicka gärna ett mail till Räddningstjänsten i Årjäng: raddning@arjang.se och berätta vem du är!

Läs gärna mer om att vara deltidsbrandman och om Räddningstjänsten i Årjängs kommun!

Thomas Myrvold
Sebastian Myrell och Stefan Berglund

Lämna en kommentar