BRF Sparven satsar energieffektivt!

Föreningen består av 117 lägenheter som satsar smart och långsiktigt på energieffektiva och hållbara lösningar, som inte bara är bra för klimatet och milijöns skull, uitan även för föreningens totala ekonomi.

Nu genomför därför föreningen ett energiprojekt där de satsar rejält på förnybar energi för att sänka både föreningens och de enskilda lägenhetsägarnas driftkostnader. Md solceller på taken, värmepumpar i källaren och ett smart datoriserat styr- och övervakningssystem investerar man i en stabil energiförsörjning som kommer att ge mersmak i många årtionden framöver.

1200 solpaneler installeras vilket motsvarar 2280 kvm. Den teoretiska maxeffekt är 474 kWp och den beräknade produktion
blir 395000 kWh/år.

Foto: Genrebild Nordic Solar

I varje lägenhet installeras vattensparande munstycken som minskar vattenanvändning utan att sänka komforten samt temperatursensorer för en rättvis och väl avvägd reglering av inomhustemperaturen.

Foto: Genrebild Pixabay

Ny styrdator fungerar som ett nav i hela energisystemet. Den övervakar och reglerar temperatur, tryck, flöde och effekt samt kan ha koll på elpriser och väderlek för mest energieffektiva styrningen.

Foto: Energieffekt

Fjärrvärmen byts helt eller delvis ut mot en värmepump som tillvaratar värmeenergin dels från frånluften som annars försvinner ut på vinden, dels från nyinstallerad bergvärme.

Foto: Energieffekt

På taken ersätts befintliga fläktar med ett samlat ventilations-aggregat per huskropp. Detta ger möjlighet att återvinna värmeenergi ur frånluften som kan göra nytta i lägenheterna igen. Dessutom ger det mer plats åt solcellerna.

Foto: Genrebild från Fläkt Teknik

Gemensam elmätning med IMD (individuell mätning och debitering) ger sänkta fasta avgifter och möjlighet att även nyttja solelen i varje lägenhet.

Foto: Energieffekt

Projektet är ett samverkansprojekt som delfinansieras av Naturskyddsföreningen och med Energieffekt som projektkoordinator. Övriga entreprenörer är Nordic Solar, Ulvsby Rör AB (Värmlandsborr, Fläkt Teknik och Thellbergs) samt Elcenter.

Lämna en kommentar