Hur fokuserar ni på drift- och datasäkerheten?

Kvalitet och driftsäkerhet går alltid före pris, likaså datasäkerhet och störningsfrihet. Att enbart producera ström med hög verkningsgrad klarar många fabrikat, men vi erbjuder dig bara marknadsledande tillverkare i Europa av växelriktare som är robust byggda för att klara vårt nordiska klimat. Våra växelriktare är dessutom byggda för att hindra eventuella dataintrång och dess kablage…

Läs mer

Mitt tak är rätt så platt, hur installeras solcellspanelerna då?

Olika lutning på tak kräver olika lösningar när det gäller montering av solcellsanläggningen. På tak med en lutning mellan 0 och 5 grader monteras solcellsanläggningen med ett montagesystem i aluminium för platta tak. Montagesystemet finns i två olika varianter, dels ett som monteras i söderläge, dels ett som monteras i öst/västligt läge. För montagesystem i…

Läs mer

Varför har ni inte några optimerare i ert sortiment?

Optimerare är en extra kostnad och gör anläggningen mer tekniskt komplex när det gäller installation och underhåll. Det är dessutom en komponent som vi av erfarenhet vet kan generera elektromagnetiska fält (EMP) och därmed störa ut annan och den egna elektroniska utrustningen.

Läs mer

Var tar min solel vägen?

Elen från din solcellsanläggningen går alltid i första hand till den egna fastigheten. Först när du inte har ett behov av mer el i fastigheten, säljs din överskottsel ut på elnätet.

Läs mer

Vad händer med min solelproduktion om det blir strömavbrott i fastigheten?

Om du skulle få strömavbrott i din fastighet, slutar din solcellsanläggning att fungera, eftersom växelriktaren slås av med automatik. Detta är av säkerhetsskäl för de som arbetar med att reparera elnätet, men även för att komponenter i elnätet kan ta skada om el matas ut okontrollerat. Av samma skäl slås även jordningen av. Det är…

Läs mer

Det här med stödtjänster, vad är det egentligen?

Stödtjänst inom elnätet är en tjänst som hjälper till att hålla hela Sveriges elnät i balans. Det handlar om att mängden producerad elektricitet matchar mängden elektricitet som förbrukas. Ett annat populärt uttryck är balanstjänst. För dig som har eget batteri anslutet till din solcellsanläggning finns det stora möjligheter att upplåta (”hyra ut”) ditt batteri till…

Läs mer

Hur mycket el kan min solcellsanläggning producera?

Hur mycket el som du kan producera i din solcellsanläggning beror bland annat på vilken huvudsäkring du har och storleken på ditt tak. Med en huvudsäkring på 16A kan du ha en solcellsanläggning på ca 11 kW. För detta behöver du en takyta på 70 m2. Detta ger dig en elproduktion på ca 10 000…

Läs mer

Vad består en solcellsanläggning av för delar?

En nätansluten solcellsanläggning består framför allt av solcellspaneler och växelriktare. Solcellerna i panelerna är kiselbaserade och monteras på stativ på taket eller på marken. De omvandlar energin i solinstrålningen till likström. Växelriktaren finns monterad inne i ett förråd, under ett tak utomhus eller på annan torr och dragfri plats. Växelriktaren omvandlar likströmmen från solcellspanelerna till…

Läs mer

Varför ska jag sälja min solel på sommaren och köpa tillbaka den på vintern?

Om du väljer att sälja överskottet av din solelproduktion under sommarhalvåret och sedan köpa tillbaka elen på vintern, slipper du att göra extra investeringar i form av energilager och dess tillhörande komponenter. Du får ersättning av ditt elhandelsbolag och dessutom 60 öre/kWh i skattereduktion. Det överskott du får i form av kronor och ören, kan…

Läs mer