Vad finns det för alternativ att ladda många elfordon med solel?

Vi erbjuder enbart laddboxar av högsta kvalitet och med inbyggd mätning och debitering, vilket är ett krav för att få skattereduktion för grön teknik. De tillverkas i Tyskland eller Sverige, beroende på fabrikat.  För större fastigheter finns det lösningar både vid parkeringsplatsen och inomhus i garaget. Fundera på vad du har för behov; laddstolpar eller…

Läs mer

Hur går det till när ni installerar min solcellsanläggning?

Våra montörer kommer med byggnadsställning och material på släp. Först förbereder vi genom att bygga ställning och fallskydd, så att våra montörer kan arbeta så säkert som möjligt. Därefter mäter vi in taket och monterar takfästena (underkonstruktionen) och montageskenorna.   När skenorna är på plats, lägger vi ut kablaget. Därefter lyfts solcellspanelerna upp och skruvas…

Läs mer

Var kommer min växelriktare att installeras?

Vid installation av växelriktaren är vi väldigt måna om att placera den så att den utsätts så lite som möjligt för väder och vind. Om möjligt monterar vi den inomhus, förslagsvis i ett förråd, vind, källare eller garage, men om det inte går, så placerar vi den utomhus, och då helst under tak.

Läs mer

Solcellspaneler finns i olika effektklasser. Vilken effekt är bäst för mig?

Solcellspaneler finns i olika effektklasser och det vanligaste spannet idag är mellan 360W och 520W. De solcellspaneler vi erbjuder ligger på drygt 400W. Effekten säger dock ingenting om hur bra en solcellspanel är. Ska man jämföra solcellspaneler måste man titta på verkningsgrad, dvs det mått som anger hur stor del av solstrålningen som omvandlas till…

Läs mer

Hur viktigt är det att jag väljer rätt växelriktare?

Att välja rätt växelriktare är mycket viktigt för prestanda och tillförlitlighet av din solcellsanläggning. Solcellspanelerna genererar likström, som växelriktaren omvandlar till växelström. Det är växelström som både används i hushållet och vid behov överförs till elnätet. Detta bör du fundera på innan du väljer växelriktare: Läs mer om vårt utbud av växelriktare…

Läs mer

Vilken växelriktare ska jag välja?

Vi är distributör av de växelriktare som vi erbjuder. Det är växelriktare som tillverkas av världsledande producenter i Tyskland och Sverige. De växelriktare vi lagerför är anpassade med svenska inställningar enligt SS-EN50438. Vid installation av växelriktaren är vi väldigt måna om att placera den så att den utsätts så lite som möjligt för väder och…

Läs mer

Jag vill inte montera mina solceller på taket. Vilket markstativ ska jag välja?

Vi har ett egenutvecklat montagesystem för dig som har möjlighet att upplåta en del av din villatomt eller annan mark, tex en åker för ett markmonterade solcellspaneler. Eftersom de monteras i rader på marken, hålls bygghöjden ner och vindpåkänningarna minskas. Lutningen på solcellspanelerna justeras mellan 30 och 45 grader beroende på solinstrålning och väderstreck mm.…

Läs mer