Hur fokuserar ni på drift- och datasäkerheten?

Kvalitet och driftsäkerhet går alltid före pris, likaså datasäkerhet och störningsfrihet. Att enbart producera ström med hög verkningsgrad klarar många fabrikat, men vi erbjuder dig bara marknadsledande tillverkare i Europa av växelriktare som är robust byggda för att klara vårt nordiska klimat. Våra växelriktare är dessutom byggda för att hindra eventuella dataintrång och dess kablage…

Läs mer

Varför har ni inte några optimerare i ert sortiment?

Optimerare är en extra kostnad och gör anläggningen mer tekniskt komplex när det gäller installation och underhåll. Det är dessutom en komponent som vi av erfarenhet vet kan generera elektromagnetiska fält (EMP) och därmed störa ut annan och den egna elektroniska utrustningen.

Läs mer

Var tar min solel vägen?

Elen från din solcellsanläggningen går alltid i första hand till den egna fastigheten. Först när du inte har ett behov av mer el i fastigheten, säljs din överskottsel ut på elnätet.

Läs mer

Vad händer med min solelproduktion om det blir strömavbrott i fastigheten?

Om du skulle få strömavbrott i din fastighet, slutar din solcellsanläggning att fungera, eftersom växelriktaren slås av med automatik. Detta är av säkerhetsskäl för de som arbetar med att reparera elnätet, men även för att komponenter i elnätet kan ta skada om el matas ut okontrollerat. Av samma skäl slås även jordningen av. Det är…

Läs mer

Det här med stödtjänster, vad är det egentligen?

Stödtjänst inom elnätet är en tjänst som hjälper till att hålla hela Sveriges elnät i balans. Det handlar om att mängden producerad elektricitet matchar mängden elektricitet som förbrukas. Ett annat populärt uttryck är balanstjänst. För dig som har eget batteri anslutet till din solcellsanläggning finns det stora möjligheter att upplåta (”hyra ut”) ditt batteri till…

Läs mer

Hur går det till när ni installerar min solcellsanläggning?

Våra montörer kommer med byggnadsställning och material på släp. Först förbereder vi genom att bygga ställning och fallskydd, så att våra montörer kan arbeta så säkert som möjligt. Därefter mäter vi in taket och monterar takfästena (underkonstruktionen) och montageskenorna.   När skenorna är på plats, lägger vi ut kablaget. Därefter lyfts solcellspanelerna upp och skruvas…

Läs mer

Vilken typ av takfästen kommer jag att få?

Solcellspanelerna monteras på stativ. Dessa stativ fästs på ditt tak med hjälp av takfästen. Ett annat ord i branschen för takfästen är underkonstruktion.  Det finns många olika takfästen och vilket vi kommer att använda på just ditt tak är beroende på vilken typ av tak du har (tegel, betong, papp etc) och vilken typ av underlagstak…

Läs mer

Var kommer min växelriktare att installeras?

Vid installation av växelriktaren är vi väldigt måna om att placera den så att den utsätts så lite som möjligt för väder och vind. Om möjligt monterar vi den inomhus, förslagsvis i ett förråd, vind, källare eller garage, men om det inte går, så placerar vi den utomhus, och då helst under tak.

Läs mer