Var tar min solel vägen?

Elen från din solcellsanläggningen går alltid i första hand till den egna fastigheten. Först när du inte har ett behov av mer el i fastigheten, säljs din överskottsel ut på elnätet.

Läs mer

Varför ska jag sälja min solel på sommaren och köpa tillbaka den på vintern?

Om du väljer att sälja överskottet av din solelproduktion under sommarhalvåret och sedan köpa tillbaka elen på vintern, slipper du att göra extra investeringar i form av energilager och dess tillhörande komponenter. Du får ersättning av ditt elhandelsbolag och dessutom 60 öre/kWh i skattereduktion. Det överskott du får i form av kronor och ören, kan…

Läs mer