Varför har ni inte några optimerare i ert sortiment?

Optimerare är en extra kostnad och gör anläggningen mer tekniskt komplex när det gäller installation och underhåll. Det är dessutom en komponent som vi av erfarenhet vet kan generera elektromagnetiska fält (EMP) och därmed störa ut annan och den egna elektroniska utrustningen.

Läs mer

Vad händer med min solelproduktion om det blir strömavbrott i fastigheten?

Om du skulle få strömavbrott i din fastighet, slutar din solcellsanläggning att fungera, eftersom växelriktaren slås av med automatik. Detta är av säkerhetsskäl för de som arbetar med att reparera elnätet, men även för att komponenter i elnätet kan ta skada om el matas ut okontrollerat. Av samma skäl slås även jordningen av. Det är…

Läs mer

Hur går det till när ni installerar min solcellsanläggning?

Våra montörer kommer med byggnadsställning och material på släp. Först förbereder vi genom att bygga ställning och fallskydd, så att våra montörer kan arbeta så säkert som möjligt. Därefter mäter vi in taket och monterar takfästena (underkonstruktionen) och montageskenorna.   När skenorna är på plats, lägger vi ut kablaget. Därefter lyfts solcellspanelerna upp och skruvas…

Läs mer

Vad består en solcellsanläggning av för delar?

En nätansluten solcellsanläggning består framför allt av solcellspaneler och växelriktare. Solcellerna i panelerna är kiselbaserade och monteras på stativ på taket eller på marken. De omvandlar energin i solinstrålningen till likström. Växelriktaren finns monterad inne i ett förråd, under ett tak utomhus eller på annan torr och dragfri plats. Växelriktaren omvandlar likströmmen från solcellspanelerna till…

Läs mer

Vilket elbolag ska jag välja att teckna avtal med?

Vårt förslag är att du väljer ett par olika elbolag och ber dem om förslag på avtal/offert och jämför dessa. Aktuella tips, priser och nöjdhet varierar för olika elbolag, så hör av dig till oss om du vill ha aktuella tips. Du bör lägga ner en timme varje eller vartannat år för att utvärdera ditt avtal…

Läs mer

Får jag producera mer solel än jag förbrukar?

Ja, du får producera mer solel än vad du förbrukar. När solcellerna genererar el under soliga dagar och din förbrukning är låg, kan du mata ut överskottet av solel i elnätet som du är ansluten till eller lagra det i ditt batteri för senare användning. Du kan får ersättning för din överskottsel, vilket minskar dina…

Läs mer

Kan jag göra avdrag för Grön teknik?

Ja, skattereduktion för grön teknik kan du få för: Grön teknik-avdrag fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från oss och vi begär sedan utbetalning från Skatteverket. Om du själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen…

Läs mer

Varför skall jag välja Nordic Solar som min solcellsleverantör?

Nordic Solar är en av de äldsta i branschen.Vi har solcellsanläggningar installerade med snart 15 års drifttid! Vi erbjuder produkter för vårt nordiska klimat.Vi arbetar med marknadsledande tillverkare och med CE-märkta produkter av högsta kvalitet. Montageskenorna tillverkas i Norge av återanvänd aluminium. Vi har egenutvecklade takfästen.Fästena är anpassade för våra tak och vårt skandinaviska klimat…

Läs mer