Det här med stödtjänster, vad är det egentligen?

Stödtjänst inom elnätet är en tjänst som hjälper till att hålla hela Sveriges elnät i balans. Det handlar om att mängden producerad elektricitet matchar mängden elektricitet som förbrukas. Ett annat populärt uttryck är balanstjänst. För dig som har eget batteri anslutet till din solcellsanläggning finns det stora möjligheter att upplåta (”hyra ut”) ditt batteri till…

Läs mer