Var tar min solel vägen?

Elen från din solcellsanläggningen går alltid i första hand till den egna fastigheten. Först när du inte har ett behov av mer el i fastigheten, säljs din överskottsel ut på elnätet.

Läs mer

Min Home Manager/KSEM rapporterar inte till portalen

Kolla om den lyser rött. Gör den det, så gör en omstart av den, oftast enklast genom att bryta huvudbrytaren till fastigheten i 10 minuter. Fungerar inte detta, gör behöver du göra en reset. OBS! Kontakta oss för instruktioner för detta!

Läs mer

Min app fungerar inte

Gör en omstart av växelriktaren: Bryt först AC-brytaren (nätspänning) och sen DC-brytaren (likspänning) i ca 10 minuter. Normalt sett är både AC- och DC-brytare märkta. Under tiden går du och startar om routern i huset. När detta är gjort så startar du växelriktaren igen genom att slå på brytarna i omvänd ordning (ordningen står på…

Läs mer

Det lyser rött på min växelriktare

Börja med att göra en omstart av växelriktaren genom att först bryta AC-brytaren (nätspänning) och sen DC-brytaren (likspänning) i ca 12 timmar. Normalt sett är både AC- och DC-brytare märkta. Efter 12 timmar startar du växelriktaren igen genom att slå på brytarna i omvänd ordning (ordningen står på gul etikett på solcellsanläggningen).

Läs mer

Inga lampor lyser på min växelriktare

Börja med att göra en omstart av växelriktaren genom att först bryta AC-brytaren (nätspänning) och sen DC-brytaren (likspänning) i ca 12 timmar.  Normalt sett är både AC- och DC-brytare märkta. Efter 12 timmar startar du växelriktaren igen genom att slå på brytarna i omvänd ordning (ordningen står på gul etikett på solcellsanläggningen).

Läs mer

Jag får felkoder när snön smälter

När snön smälter så uppstår ibland felkoder i portalen på grund av ojämn produktion på taket. Normalt är det inget att oroa sig för. När snön smält undan, försvinner dessa meddelandena.

Läs mer