Min Home Manager/KSEM rapporterar inte till portalen

Kolla om den lyser rött. Gör den det, så gör en omstart av den, oftast enklast genom att bryta huvudbrytaren till fastigheten i 10 minuter. Fungerar inte detta, gör behöver du göra en reset. OBS! Kontakta oss för instruktioner för detta!

Läs mer

Min app fungerar inte

Gör en omstart av växelriktaren: Bryt först AC-brytaren (nätspänning) och sen DC-brytaren (likspänning) i ca 10 minuter. Normalt sett är både AC- och DC-brytare märkta. Under tiden går du och startar om routern i huset. När detta är gjort så startar du växelriktaren igen genom att slå på brytarna i omvänd ordning (ordningen står på…

Läs mer