Jag får felkoder när snön smälter

När snön smälter så uppstår ibland felkoder i portalen på grund av ojämn produktion på taket. Normalt är det inget att oroa sig för. När snön smält undan, försvinner dessa meddelandena.

Läs mer

Min solcellsanläggning producerar inte el

Börja med att göra en omstart av växelriktaren: Bryt först AC-brytare (nätspänning) och sen DC-brytare (likspänning) i ca 12 timmar. Normalt sett är både AC- och DC-brytare märkta. Efter 12 timmar startar du växelriktaren igen genom att slå på brytarna i omvänd ordning (ordningen står på gul etikett på solcellsanläggningen).

Läs mer