Det här med stödtjänster, vad är det egentligen?

Stödtjänst inom elnätet är en tjänst som hjälper till att hålla hela Sveriges elnät i balans. Det handlar om att mängden producerad elektricitet matchar mängden elektricitet som förbrukas. Ett annat populärt uttryck är balanstjänst.

För dig som har eget batteri anslutet till din solcellsanläggning finns det stora möjligheter att upplåta (”hyra ut”) ditt batteri till Svenska Kraftnät via Checkwatts stödtjänst och bidra till att hålla elnätet i balans. När du väljer att överlåta styrningen av batteriet, väljer du samtidigt bort möjligheten att använda batteriet för egen del så länge som du har avtal om att upplåta ditt batteri. På plussidan är att du får hög avkastning på din investering genom månatliga ersättningar och därmed en snabbare avbetalning på ditt batteri i förhållande till en mer traditionell användning.

Vad krävs för att jag ska kunna upplåta mitt batteri?

Du måste anlita ett företag som har servicepartneravtal med Checkwatt och därmed är behöriga att installera den utrustning som du behöver. Det har vi på Nordic Solar. Vi kommer även att ta ansvar för all service och support på din anläggning efter installationen.

Du måste även ha ett elavtal med en elhandlare som har balansansvar. Det har de flesta elhandlare, men säkrast är att kontakta din elhandlare direkt om du inte hittar tillräcklig information på deras webbplats, för att få reda på om de har det.

Läs mer om stödtjänster…