SOLCELLSINSTALLATION FÖR ENTREPRENAD

Allt sedan företaget såg dagens ljus för drygt 10 år sedan har vi haft uppdrag med solcellsinstallationer åt olika beställare i nybyggnadsprojekt. Vår kund i dessa sammanhang är oftast en bygg- eller elentreprenör, men det förekommer också att vi handlas upp direkt av slutkunden och utför en sidoentreprenad till byggentreprenaden. Entreprenadformerna varierar från enkelt beskrivna total- och partnering-entreprenader till detaljerat projekterade generaler. Komplexiteten har också stor spridning från enkla solcellsinstallationer, vars enda uppgift är att producera el till fastigheten, till sofistikerade energiinstallationer där solcellerna samverkar med batterilagring, elbilsladdning, laststyrning och fastighetsautomation.

 

En av våra styrkor när det gäller uppdrag inom ramen för byggentreprenader ligger just i vår stora erfarenhet av att delta och verka i denna typ av projekt. Flera av våra medarbetare har jobbat i och lärt sig byggprocessen från grunden långt innan de tog steget in i solenergibranschen, och därefter utvecklat specialkompetens när det gäller rollen som solcellsentreprenörens kontaktperson i entreprenaderna. Detta borgar för ett smidigt och problemfritt genomförande.

 

Vi åtar oss gärna alla de typer av uppdrag som beskrivs ovan, men tror oss kunna ge slutkunder ett större mervärde i de fall vi får komma in i planeringsprocessen i tidiga skeden och dela med oss av våra erfarenheter. Ett bygge som från början samordnas med solcells- och andra tillhörande energiinstallationer har mycket större förutsättningar att uppnå ett optimalt utförande än de där samma installationer adderas till förövrigt färdigprojekterade hus.

1. Första kontakten

Vid första kontakten går vi igenom dina frågor kring förutsättningar, kostnader, vad du tjänar, produktion, skatteavdrag för grön teknik mm.

2. Val av lösning

Därefter får du en offert på en anläggning som är baserad för dina förutsättningar och önskemål samt på våra erfarenheter från olika typer av solcellsinstallationer på tak och mark.

3. Installation

All planering samordnas noggrant tillsammans med dig. Vi levererar oftast materialet i samband med installation och arbetet utförs alltid under ledning av vår personal. 

4. Driftsättning

Alla nödvändiga kontakter med din elnätsägare sköter vi om. 

När du tecknat avtal med ett elhandelsbolag kan du ta betalt för ditt elöverskott.  Har du rätt till skattereduktion, begär du detta i din inkomstdeklaration.

5. Överlämning

När anläggningen är installerad och klar, går vi tillsammans igenom hur den fungerar och vad som är viktigt at tänka på för en lång och problemfri elproduktion.

6. Support

Om problem skulle uppstå, har du tillgång till vår kunniga personal som i första hand bistår dig direkt på telefon. Skulle det visa sig att du behöver hjälp på plats hos dig, har vi tekniker och installatörer tillgängliga för ett besök.

Kompetens

En av våra styrkor när det gäller uppdrag inom ramen för byggentreprenader ligger just i vår stora erfarenhet av att delta och verka i denna typ av projekt. Flera av våra medarbetare har jobbat i och lärt sig byggprocessen från grunden långt innan de tog steget in i solenergibranschen, och därefter utvecklat specialkompetens när det gäller rollen som solcellsentreprenörens kontaktperson i entreprenaderna. Detta borgar för ett smidigt och problemfritt genomförande.

 

Sunne
vxlnorge

Kvalitet och driftsäkerhet

Kvalitet och driftsäkerhet går hand i hand med pris
När vi offererar och projekterar våra anläggningar går kvalitet och driftsäkerhet före pris. Vi jobbar med de marknadsledande tillverkarna av växelriktare i Europa - SMA, Kostal, Ferroamp och Enequi. Att enbart producera ström med hög verkningsgrad klarar många fabrikat. Men med 25-års perspektiv måste växelriktaren vara robust byggd för att klara temperaturväxlingar. Andra viktiga frågor är datasäkerhet samt störningsfrihet. Uppkopplade växelriktare exponerar det lokala nätverket för eventuella intrång. Växelriktaren med hela dess kablage får inte generera elektromagnetiska fält (EMC) som stör annan elektronisk utrustning. Optimerare är en komponent som vi av erfarenhet vet kan generera elektromagnetiska fält och därmed störa.

REFERENSER

Projekten nedan är några av många nybyggnadsprojekt vi medverkat i där beställaren ofta är byggare eller elinstallatör. Nordic Solar har gedigen samlad erfarenhet och många fina referenser från nybyggnation. Vi hjälper våra beställare genom projektets olika faser. Inte sällan får vi mycket väl godkänt vid slutbesiktning!

Byggare vi jobbar med:
NCC, Peab, Skanska, Erlandsson Bygg, Serneke, Veidekke, HENT, Byggdialog, Hökerum Bygg, Consto, Hansson & Söner m.fl

Elinstallatörer vi jobbar med:
Bravida, Assemblin, Midroc, Elajo, Eitec, Elcenter Karlstad, SP-Gruppen m.fl

fredricelundsskolan

Toppeffekt: 61,5 kWp
Solcellspaneler: Q-Cells 360W
Antal paneler: 171 stycken 
Växelriktare: 1 st SMA Core 1
Panelyta: 295 kvm
Driftsatt: 2022
Beställare: Karlstads kommun

Fredricelundsskolan - Karlstad

Tingvalla

Toppeffekt: 195 kWp
Solcellspaneler: QCells
Antal paneler: 500 st
Växelriktare: 3 st SMA Core 1
Takyta: 900 kvm
Driftsatt: 2022
Beställare: NCC

Tingvalla isstadion - Karlstad

FÖRDELAR MED SOLCELLER

Ekonomiskt

 • Lång livslängd
 • Ökar värdet på din byggnad
 • Gratis energikälla
 • Minimalt underhåll
 • Beprövad teknik
 • 25 års effektgaranti
 • Du kan tjäna pengar på din överskottsel

Miljövänligt

 • Du gör en insats för klimatet
 • Förnybar energikälla
 • Avger inga föroreningar vid elproduktionen
 • Kisel är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan

Estetiskt

 • Inga nya markområden behövs, solkraft kan exploateras i befintlig bebyggelse utan att det stör.
 • Luktar inte
 • Tekniken är tyst
SMA-EV-Charger-6040

Ladda bilen med solel.

Vi jobbar med flera olika lösningar för elbilsladdning i samband med er solcellsinstallation; både för villa, brf och företag. Våra lösningar har det gemensamt att de kan styras efter solcellsanläggningens produktion, om man så önskar. Vill du använda mer av elen som dina solceller producerar, samt ladda billigare, snabbare och minska ditt klimatavtryck? Då har vi en helhetslösning för elbilsladdning till dig!

Och via en app kan du i praktiken se både solcellsproduktion, elförbrukning, hembatteri och din elbilsladdning.
Läs mer här!

Energilager

Både privatpersoner, företag och organisationer har möjlighet att installera ett energilager för att tillgodose de egna behoven och då är det nästan alltid fråga om batterier. På senare år har det kommit fram flera producenter av högkvalitativa batterier avsedda för installation i fastigheter. Vi på Nordic Solar har allierat oss med de främsta och skaffat oss mängder av erfarenhet av installation och produkter. Primärt erbjuder vi batteriinstallationer i samband med våra solcellsinstallationer, vilket ger mycket bra funktionalitet, men det förekommer även att vi installerar enbart batterier som då har till uppgift att tillhandahålla extra effekt vid exempelvis elbilsladdning eller back-up vid strömavbrott.
Läs mer här!

Energilager-Kostal
visualisering

Visualisering

Genom att välja från vårt sortiment av tillbehör kan du förstärka mångsidigheten och optimera övervakningen. Välj bland det stora utbudet av övervakning och visualisering från tillverkare som SMA, Kostal, Hvg och Solarfox.