FASTIGHETER

Som fastighetsägare har ni möjlighet att direkt påverka driftnettot samtidigt som ni bidrar till ett långsiktigt hållbart energilandskap. Kvadratmeter efter kvadratmetertakyta kan nyttjas till mer än ett klimatskal – ett klimatsmart skal!

Vi på Nordic Solar har såväl kapaciteten att hantera stora solcellsprojekt som kunskap på detaljnivå. Vi jobbar med kvalitet hela vägen, allt för att ni ska ha en bekymmersfri anläggning hela dess livslängd. Vår eftermarknad tar gärna hand om er anläggning efter installation genom skräddarsytt serviceavtal. Hör av dig till er totalentreprenör Nordic Solar – hållbara kostnader i kombination med ökat värde i er fastighet/era fastigheter.

 

Utredning, projektering & installation

I inledningsfasen av ett projekt tillsammans med oss utreder vi förbrukning, abonnemang samt fastighetens fysiska förutsättningar för kostnadseffektiv solel.

Projekteringen sker från vårt kontor i Karlstad och installationen utförs alltid av vår egen personal. Samtliga montörer och elektriker har erforderlig utbildning och kollektivavtal finns tecknat med svenska elektrikerförbundet. Inga konstigheter.

Genom åren har vi utfört installationer på de flesta tänkbara byggnadstyper och takunderlag samt anläggningar bestående av allt från ett fåtal solpaneler till solcellsparker.

1. Första kontakten

Vid första kontakten handlar frågeställningarna ofta om förutsättningar, kostnader, produktion, investeringsstöd och liknande. Vi hjälper er med de svar ni behöver för att komma vidare i processen.

2. Val av lösning

Baserat på era önskemål och förutsättningar samt våra erfarenheter från olika typer av solcellsinstallationer på tak och mark offererar vi en anläggning.

3. Installation

Planering och genomförande samordnas noggrant med er som beställare. Alla nödvändiga kontakter med er elnätsägare sköts av oss. Arbetet utförs alltid under ledning av vår egen, fast anställda personal.

4. Leverans

Tack vare att vi lagerhåller solceller, växelriktare och infästningar till de flesta taktyper kan vi leverera med kort framförhållning. Materialleverans sker oftast i samband med installation.

5. Överlämning

När anläggningen är klar går vi igenom med er hur den fungerar och vad som är viktigt att tänka på för en lång och problemfri elproduktion.

6. Support

Om problem uppstår har du tillgång till vår kunniga personal som ofta kan bistå dig direkt på telefon. Skulle det visa sig att du behöver hjälp på plats har vi tekniker och installatörer tillgängliga på flera platser i Syd- och Mellansverige.

BRF Druvan Drottninggatan Karlstad solceller Nordic Solar

Bostadsrättsförening

Medlemmarna i en bostadsrättsförening har löpande många beslut att ta, ofta inom relativt okända ämnesområden. Vi på Nordic Solar vill hjälpa er att ta rätt beslut. Nordic Solar finns med er genom hela beslutsprocessen, från idé via beslutsunderlag till inkopplad och driftsatt anläggning - vi hjälper er med alla uppkomna frågor.
Vår mångåriga erfarenhet av installationer hos bostadsrättsföreningar har gett oss en klar bild över era behov. Låt oss tillsammans nyttja er förenings gemensamma möjligheter till ett än mer hållbart boende. Nordic Solar er bostadsrättsförenings långsiktiga partner!

IMD - Individuell Mätning och Debitering

Förkortningen IMD står för ”Individuell Mätning och Debitering”. Syftet är i de flesta fall är att få ner kostnaderna för elabonnemang och nätavgifter.

Vid införande av IMD sägs normalt sett lägenhets-abonnemangen upp och ersätts med ett gemensamt abonnemang för hela fastigheten. Ett internt mätsystem införs för att mäta och debitera alla lägenhetsinnehavare för den faktiska elförbrukningen.
Samtliga enskilda lägenhets-abonnemang försvinner och så även den fasta kostnaden för dessa abonnemang. Bostadsrättsföreningens möjligheter att förhandla bättre elavtal blir dessutom större då de blir storkund.

Det finns dessutom flera fördelar med att kombinera IMD med solceller, en är att andelen köpt el minskar vilket ger ytterligare besparingar vad gäller rörliga el- och nätavgifter. Alla medlemmar kan nyttja solelen från solcellsanläggningen.

Entreprenad
vxlnorge

Kvalitét och driftsäkerhet

Kvalitet och driftsäkerhet går hand i hand med pris
När vi offererar och projekterar våra anläggningar går kvalitet och driftsäkerhet före pris. Vi jobbar med de marknadsledande tillverkarna av växelriktare i Europa - SMA, Kostal, Ferroamp och Enequi. Att enbart producera ström med hög verkningsgrad klarar många fabrikat. Men med 25-års perspektiv måste växelriktaren vara robust byggd för att klara temperaturväxlingar. Andra viktiga frågor är datasäkerhet samt störningsfrihet. Uppkopplade växelriktare exponerar det lokala nätverket för eventuella intrång. Växelriktaren med hela dess kablage får inte generera elektromagnetiska fält (EMC) som stör annan elektronisk utrustning. Optimerare är en komponent som vi av erfarenhet vet kan generera elektromagnetiska fält och därmed störa.

 

REFERENSER

På befintliga fastigheter är ofta förutsättningarna givna på förhand jämfört med pågående byggentreprenader. Inte sällan har vi en dialog med fastighetsägaren i ett tidigt skede. I de flesta fall gäller det att hitta en optimal installation utifrån givna förutsättningar. Större fastighetsägare hjälper vi med att välja ut de fördelaktigaste objekten först. Ofta rör det sig om frågor kring el- och effektuttag före och efter solcellsinvesteringen? Hur påverkas takkonstruktionens hållfasthet av solcellernas vikt? Elanslutning i befintliga centraler, uppkoppling mot befintliga fastighetsövervaknings program m.m.

quality-hotel-globen (kopia)

Effekt: 50kW
Elproduktion: ca 44 000kW/år
Solcellsmoduler: Q-Cells 300Wp
Växelriktare: SMA Takyta: ca 350m2
Driftsatt: 2017
Beställare: Eneo Solutions AB

Quality Hotel Globen - Stockholm

BRF Aktern (kopia)

Effekt: 107kW
Elproduktion: ca 110 000kW/år
Solcellsmoduler: Trina Solar 285Wp
Växelriktare: SMA Takyta: ca 650m2
Driftsatt: 2020
Beställare: HSB

BRF Aktern - Orrholmen Karlstad

FÖRDELAR MED SOLCELLER

Ekonomiskt

 • Lång livslängd
 • Ökar värdet på din byggnad
 • Gratis energikälla
 • Minimalt underhåll
 • Beprövad teknik
 • 25 års effektgaranti
 • Du kan tjäna pengar på din överskottsel

Miljövänligt

 • Du gör en insats för klimatet
 • Förnybar energikälla
 • Avger inga föroreningar vid elproduktionen
 • Kisel är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan

Estetiskt

 • Inga nya markområden behövs, solkraft kan exploateras i befintlig bebyggelse utan att det stör.
 • Luktar inte
 • Tekniken är tyst
SMA-EV-Charger-6040

Ladda bilen med solel.

Vi jobbar med flera lösningar för elbilsladdning, dels för din villa, brf eller företag. Våra lösningar har det gemensamt att de kan styras efter solcellsanläggningens produktion om man så önskar. Vill du använda mer av elen som dina solceller producerar, samt ladda billigare, snabbare och minska ditt klimatavtryck? Då har vi en helhetslösning för elbilsladdning till dig!
Helhetslösning, installation av laddlösningen i samband med er solcellsinstallation, du kan i praktiken se solcellsproduktion, elförbrukning, hembatteri och din elbilsaddare i samma app.
Läs mer här!

Energilager

Privatpersoner, företag och organisationer möjlighet att installera energilager för att tillgodose de egna behoven och då är det nästan alltid fråga om batterier. På senare år har det kommit fram flera producenter av högkvalitativa batterier avsedda för installation i fastigheter där vi på Nordic Solar har allierat oss med de främsta och skaffat oss mängder av erfarenhet av installation och produkter. Primärt erbjuder vi batteriinstallationer i kombination med våra solcellsanläggningar, vilket ger mycket bra funktionalitet, men det förekommer även att vi installerar enbart batterier som då har till uppgift att tillhandahålla extra effekt vid exempelvis elbilsladdning eller back-up vid strömavbrott.
Läs mer här!

Energilager-Kostal
visualisering

Visualisering

Genom att välja från vårt sortiment av tillbehör kan du förstärka mångsidigheten och optimera övervakningen. Välj bland det stora utbudet av övervakning och visualisering från tillverkare som SMA, Kostal, Hvg och Solarfox.