SOLCELLSINSTALLATION FÖR FASTIGHETER

Som fastighetsägare har ni möjlighet att direkt påverka driftnettot samtidigt som ni bidrar till ett långsiktigt hållbart energilandskap. Kvadratmeter efter kvadratmetertakyta kan nyttjas till mer än ett klimatskal – ett klimatsmart skal!

Vi på Nordic Solar har såväl kapaciteten att hantera stora solcellsprojekt som kunskap på detaljnivå. Vi jobbar med kvalitet hela vägen, allt för att ni ska ha en bekymmersfri anläggning hela dess livslängd. Vår eftermarknad tar gärna hand om er anläggning efter installation genom skräddarsytt serviceavtal. Hör av dig till er totalentreprenör Nordic Solar – hållbara kostnader i kombination med ökat värde i er fastighet/era fastigheter.

Utredning, projektering & installation

I inledningsfasen av ett projekt tillsammans med oss utreder vi förbrukning, abonnemang samt fastighetens fysiska förutsättningar för kostnadseffektiv solel.

Projekteringen sker från vårt kontor i Karlstad och installationen utförs alltid av vår egen personal. Samtliga montörer och elektriker har erforderlig utbildning och kollektivavtal finns tecknat med svenska elektrikerförbundet. Inga konstigheter.

Genom åren har vi utfört installationer på de flesta tänkbara byggnadstyper och takunderlag samt anläggningar bestående av allt från ett fåtal solpaneler till solcellsparker.

Läs om BRF Blixten i Uppsala, ett soligt samarbete tillsammans med HSB Värmland och Hagmans Tak!

1. Första kontakten

Vid första kontakten går vi igenom dina frågor kring förutsättningar, kostnader, vad du tjänar, produktion, skatteavdrag för grön teknik mm.

2. Val av lösning

Därefter får du en offert på en anläggning som är baserad för dina förutsättningar och önskemål samt på våra erfarenheter från olika typer av solcellsinstallationer på tak och mark.

3. Installation

All planering samordnas noggrant tillsammans med dig. Vi levererar oftast materialet i samband med installation och arbetet utförs alltid under ledning av vår personal. 

4. Driftsättning

Alla nödvändiga kontakter med din elnätsägare sköter vi om. 

När du tecknat avtal med ett elhandelsbolag kan du ta betalt för ditt elöverskott.  Har du rätt till skattereduktion, begär du detta i din inkomstdeklaration.

5. Överlämning

När anläggningen är installerad och klar, går vi tillsammans igenom hur den fungerar och vad som är viktigt at tänka på för en lång och problemfri elproduktion.

6. Support

Om problem skulle uppstå, har du tillgång till vår kunniga personal som i första hand bistår dig direkt på telefon. Skulle det visa sig att du behöver hjälp på plats hos dig, har vi tekniker och installatörer tillgängliga för ett besök.

BRF Druvan Drottninggatan Karlstad solceller Nordic Solar

Bostadsrättsförening

Medlemmarna i en bostadsrättsförening har löpande många beslut att ta, ofta inom relativt okända ämnesområden. Vi på Nordic Solar vill hjälpa dig och din förening att ta rätt beslut. Nordic Solar finns med dig och din förening genom hela beslutsprocessen, från idé via beslutsunderlag till inkopplad och driftsatt anläggning - vi hjälper dig och din förening med alla uppkomna frågor.

Vår mångåriga erfarenhet av installationer hos bostadsrättsföreningar har gett oss en klar bild över era behov. Låt oss tillsammans nyttja din förenings gemensamma möjligheter till ett än mer hållbart boende. Nordic Solar din bostadsrättsförenings långsiktiga partner!

Kontakta oss, så hjälper vi dig att ta rätt beslut:

Fyll i dina kontaktuppgifter här  nedan eller kontakta våra säljare direkt.


  Läs mer om hur vi hanterar GDPR.

  IMD - Individuell Mätning och Debitering

  Förkortningen IMD står för ”Individuell Mätning och Debitering”. Syftet är i de flesta fall är att få ner kostnaderna för elabonnemang och nätavgifter.

  Vid införande av IMD sägs normalt sett lägenhets-abonnemangen upp och ersätts med ett gemensamt abonnemang för hela fastigheten. Ett internt mätsystem införs för att mäta och debitera alla lägenhetsinnehavare för den faktiska elförbrukningen.
  Samtliga enskilda lägenhets-abonnemang försvinner och så även den fasta kostnaden för dessa abonnemang. Bostadsrättsföreningens möjligheter att förhandla bättre elavtal blir dessutom större då de blir storkund.

  Det finns dessutom flera fördelar med att kombinera IMD med solceller, en är att andelen köpt el minskar vilket ger ytterligare besparingar vad gäller rörliga el- och nätavgifter. Alla medlemmar kan nyttja solelen från solcellsanläggningen.

  Entreprenad
  vxlnorge

  Kvalitet och driftsäkerhet

  Kvalitet och driftsäkerhet går hand i hand med pris
  När vi offererar och projekterar våra anläggningar går kvalitet och driftsäkerhet före pris. Vi jobbar med de marknadsledande tillverkarna av växelriktare i Europa - SMA, Kostal, Ferroamp och Enequi. Att enbart producera ström med hög verkningsgrad klarar många fabrikat. Men med 25-års perspektiv måste växelriktaren vara robust byggd för att klara temperaturväxlingar. Andra viktiga frågor är datasäkerhet samt störningsfrihet. Uppkopplade växelriktare exponerar det lokala nätverket för eventuella intrång. Växelriktaren med hela dess kablage får inte generera elektromagnetiska fält (EMC) som stör annan elektronisk utrustning. Optimerare är en komponent som vi av erfarenhet vet kan generera elektromagnetiska fält och därmed störa.

  REFERENSER

  På befintliga fastigheter är ofta förutsättningarna givna på förhand jämfört med pågående byggentreprenader. Inte sällan har vi en dialog med fastighetsägaren i ett tidigt skede. I de flesta fall gäller det att hitta en optimal installation utifrån givna förutsättningar. Större fastighetsägare hjälper vi med att välja ut de fördelaktigaste objekten först. Ofta rör det sig om frågor kring el- och effektuttag före och efter solcellsinvesteringen? Hur påverkas takkonstruktionens hållfasthet av solcellernas vikt? Elanslutning i befintliga centraler, uppkoppling mot befintliga fastighetsövervaknings program m.m.

  quality-hotel-globen (kopia)

  Effekt: 50 kW
  Elproduktion: ca 44000 kW/år
  Solcellspaneler: Q-Cells 300Wp
  Växelriktare: SMA Takyta: ca 350 kvm
  Driftsatt: 2017
  Beställare: Eneo Solutions AB

  Quality Hotel Globen - Stockholm

  BRF Aktern (kopia)

  Effekt: 107 kW
  Elproduktion: ca 110000 kW/år
  Solcellspaneler: Trina Solar 285Wp
  Växelriktare: SMA Takyta: ca 650 kvm
  Driftsatt: 2020
  Beställare: HSB

  BRF Aktern - Orrholmen Karlstad

  FÖRDELAR MED SOLCELLER

  Ekonomiskt

  • Lång livslängd
  • Ökar värdet på din byggnad
  • Gratis energikälla
  • Minimalt underhåll
  • Beprövad teknik
  • 25 års effektgaranti
  • Du kan tjäna pengar på din överskottsel

  Miljövänligt

  • Du gör en insats för klimatet
  • Förnybar energikälla
  • Avger inga föroreningar vid elproduktionen
  • Kisel är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan

  Estetiskt

  • Inga nya markområden behövs, solkraft kan exploateras i befintlig bebyggelse utan att det stör.
  • Luktar inte
  • Tekniken är tyst
  SMA-EV-Charger-6040

  Ladda bilen med solel.

  Vi jobbar med flera olika lösningar för elbilsladdning i samband med er solcellsinstallation; både för villa, brf och företag. Våra lösningar har det gemensamt att de kan styras efter solcellsanläggningens produktion, om man så önskar. Vill du använda mer av elen som dina solceller producerar, samt ladda billigare, snabbare och minska ditt klimatavtryck? Då har vi en helhetslösning för elbilsladdning till dig!

  Och via en app kan du i praktiken se både solcellsproduktion, elförbrukning, hembatteri och din elbilsladdning.
  Läs mer här!

  Energilager

  Både privatpersoner, företag och organisationer har möjlighet att installera ett energilager för att tillgodose de egna behoven och då är det nästan alltid fråga om batterier. På senare år har det kommit fram flera producenter av högkvalitativa batterier avsedda för installation i fastigheter. Vi på Nordic Solar har allierat oss med de främsta och skaffat oss mängder av erfarenhet av installation och produkter. Primärt erbjuder vi batteriinstallationer i samband med våra solcellsinstallationer, vilket ger mycket bra funktionalitet, men det förekommer även att vi installerar enbart batterier som då har till uppgift att tillhandahålla extra effekt vid exempelvis elbilsladdning eller back-up vid strömavbrott.
  Läs mer här!

  Energilager-Kostal
  visualisering

  Visualisering

  Genom att välja från vårt sortiment av tillbehör kan du förstärka mångsidigheten och optimera övervakningen. Välj bland det stora utbudet av övervakning och visualisering från tillverkare som SMA, Kostal, Hvg och Solarfox.