Granåsgården Bengtsfors

Har ni sett reportaget om vår anläggning på Granåsgården i dagens nummer av Dalslänningen? Nordic Solar har fått i uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Bengtsforshus AB att installera solceller på äldreboendet Granåsgården. En anläggning med installerad toppeffekt på 43 kW och produktion på ca 40.000kWh kommer bidra till mer lokalt förnyelsebar el och minskade elkostnader för vår kund.Vi är stolta leverantörer av solceller till Bengtsforshus AB.

Lämna en kommentar