Hållbarhet – vi tar ansvar i alla led!  

Att satsa på solceller är i sig en lönsam investering för fastighetsägaren. Det är vi alla överens om. Men innan solpanelerna kommer upp på taket och växelriktarna skruvas fast på väggen hos våra kunder, finns mycket att göra för oss som installatör för att ta ansvar för vår miljö. Det är ju de facto under tillverkningsprocessen som är mest energikrävande för våra produkter. 

Vi väljer att till största del importera produkter direkt från de av våra leverantörer vars tillverkning oftast sker med grön energi. Under 2022 importerade vi motsvarande vikten av 1300 hästar i el-utrustning såsom solceller och växelriktare. För detta betalar vi en återvinningsavgift per kilo importerat gods till Naturvårdsverket via El-kretsen.

I dagsläget är det relativt små mängder avfall från solcellsanläggningar som El-Kretsen samlar in och detta avfall hanteras tillsammans med annan elutrustning. Det plockas isär, fragmenteras och återvinns så mycket som möjligt.

Det stora avfallsflödet beräknas inte komma förrän om drygt 20 år och då kommer det snabbt att öka upp till 30000 ton per år, enligt El-Kretsen. Det motsvarar lika mycket som idag samlas in i form av kylskåp och frysar och då kommer det att krävas en egen fraktion för optimal logistik för insamling och återvinning. Detta kräver resurser och det är därför så viktigt att vi redan idag betalar in de återvinningsavgifterna som förväntas av oss till El-Kretsen. Det är pengar som möjliggör framtida finansieringar av återvinningsanläggningar av solceller och dess kringutrustning. Därmed tar våra kunder indirekt ansvar för att deras solceller och växelriktare en dag kommer att kunna återvinnas på ett korrekt sätt.  

Bild: www.sopor.nu

Vi har dessutom tillsammans med SMA ett återvinningsflöde för utbytta växelriktare där fungerande komponenter går tillbaka in i deras produktion. Detta leder till att minimalt med komponenter hamnar på skroten, vilket är otroligt viktigt för oss och vår miljö.  

Förutom detta, så kommer de flesta av våra montageskenor från Norge och är producerade med vattenkraft och återvunnen aluminium, även detta ett led i vårt hållbarhetsarbete.  

Fakta El-Kretsen:

El-Kretsen är ett icke-vinstdrivande organisation som är godkänd av Naturvårdsverket. De driver ett insamlingssystem och garanterar att insamlade elektriska och elektroniska produkter omhändertas och återvinns på ett miljömässigt och korrekt sätt enligt gällande lagar. Läs mer…

Elkretsen

Lämna en kommentar