Hur går det till när ni installerar min solcellsanläggning?

Våra montörer kommer med byggnadsställning och material på släp. Först förbereder vi genom att bygga ställning och fallskydd, så att våra montörer kan arbeta så säkert som möjligt. Därefter mäter vi in taket och monterar takfästena (underkonstruktionen) och montageskenorna.  

När skenorna är på plats, lägger vi ut kablaget. Därefter lyfts solcellspanelerna upp och skruvas fast på skenorna och kablaget från panelerna dras ner till växelriktaren

Växelriktaren monteras fast på en vägg inom- eller utomhus och kablaget från solcellspanelerna kopplas in. Från växelriktaren drar vi därefter en kabel till fastighetens elcentral.  

Har du beställt batteri och elbilsladdare, så monterar vi därefter dessa på plats.

När installationen är klar, gör vi en färdiganmälan till ditt elnätsbolag. De byter ut din elmätare till en mätare som både mäter inkommande och utgående el. Detta för att du ska kunna sälja elöverskottet ut på nätet. 

Du behöver även teckna ett avtal för försäljning av din överskottsel. Vårt förslag är att väljer ett par olika bolag och ber dem om förslag på avtal/offert och jämför dessa. Du bör lägga ner en timme varje år eller vartannat år för att utvärdera ditt avtal och jämföra med ett par konkurrenter för att säkerställa att du har ett konkurrenskraftigt avtal. Vi ger dig gärna tips på förslag till elbolag.