Hur mycket el kan min solcellsanläggning producera?

Hur mycket el som du kan producera i din solcellsanläggning beror bland annat på vilken huvudsäkring du har och storleken på ditt tak.

Med en huvudsäkring på 16A kan du ha en solcellsanläggning på ca 11 kW. För detta behöver du en takyta på 70 m2. Detta ger dig en elproduktion på ca 10 000 kWh/år med ett skuggfritt tak i söderläge. Några räkneexempel:

Huvudsäkring
16A
80A
160A
250A

Takyta
70 kvm
250 kvm
510 kvm
800 kvm

Möjlig storlek
11 kW
55 kW
110 kW
173 kW