Installera solceller i din BRF: ekonomiska fördelar och genomförande

Fördelar med solceller för BRF

Är du redo att minska dina boendekostnader och samtidigt höja värdet på din bostadsrättsförening? Solceller kan vara svaret du söker!

Investeringen kräver visserligen ett initialt kapital, men de långsiktiga fördelarna överstiger kostnaden genom sänkta driftskostnader och ökat fastighetsvärde, även om bostadsrättsföreningen behöver låna pengar för investeringen.

Att driva frågan om solceller kan dock medföra en massa frågor från grannarna, på grund av investeringens storlek och okunskap om de ekonomiska fördelarna.

Här får du vägledning som kan hjälpa dig att bygga stöd och förståelse för solcellsinstallation i er BRF.

Ekonomisk effektivitet: Solceller kan dramatiskt minska föreningens och medlemmarnas elräkningar.

Värdeökning på fastigheten: Installation av solceller har visat sig kunna öka fastighetens värde med i genomsnitt 14% enligt studier från SLU.

Förnybar energikälla: Solceller producerar förnybar energi och bidrar till en fossilfri framtid. Bra för dig och klimatet!

  • Solcellspaneler: Omvandlar solljus till el.
  • Takfästen: Håller panelerna på plats.
  • Växelriktare: Omvandlar likström till växelström som används i bostadsrättsföreningen.
  • Kablage och anslutningar: Integrerar systemet med fastighetens elektriska infrastruktur.
  • Installation och driftsättning: Komplett montering och igångkörning av systemet.

Allt du behöver veta om solcellsinstallationer

En typisk solcellsinstallation omfattar solcellspaneler som omvandlar solljus till el, fästanordningar för montering, växelriktare för omvandling av likström till växelström, samt kablage för att koppla samman anläggningens komponenter. Installationen kräver också montage och driftsättning.

Solceller + Individuell Mätning och Debitering (IMD)

För att effektivt fördela solelen bland BRF-medlemmarna är installation av IMD nödvändig, vilket låter varje hushåll betala för exakt den mängd el de förbrukar. Alla i din förening detal på ETT abonnemang. Detta system ökar både rättvisan och kostnadseffektiviteten inom föreningen och ger möjlighet att sälja eventuell överskottsel till elnätet. Kostnaden för att installera IMD är ca 4000 kr per lägenhet, men investeringen sparar ca tusen kronor per år och hushåll vilket gör att den betalar av sig snabbt.

Utan IMD begränsas användningen av producerad solenergi till fastighetens egna behov, såsom belysning och energi till gemensamma utrymmen som tvättstugor.

Med IMD agerar bostadsrättsföreningen som elleverantör för sina medlemmar. Styrelsen har möjlighet att demokratiskt fastställa priset per kilowattimme. Dessutom kan föreningen generera intäkter genom att sälja eventuell överproduktion av solenergi till elnätet.

b9af121bc2dac1d0229c24d290a209_red

Med ett IMD tar din BRF kontroll över eldistributionen. Det innebär:

Rättvis fakturering: Varje hushåll betalar endast för den el de faktiskt använder.

Extra inkomster: Möjlighet att sälja överskottsel till elnätet.

Solceller på BRF Blixtens tak

Solenergiproduktion för BRF

Flera faktorer påverkar hur mycket energi solceller kan producera för er BRF. Dessa inkluderar antalet och effektiviteten hos panelerna, takets lutning och orientering, samt eventuell skuggning från omgivningen. En optimerad installation kan dra full nytta av solens strålar, särskilt mellan april och oktober då större delen av solenergin produceras.

Produktionen av solenergi beror på flera faktorer som:

  • Panelernas antal och effektivitet
  • Takets riktning och lutning
  • Omgivande skuggning

Fördelar med installation av både solceller och elbilsladdare i din BRF

58 procent av alla sålda nya bilar under 2023 var laddbara. Med den ökningen av elbilar, är det klokt av föreningen att överväga att installera elbilsladdare samtidigt som solcellerna. Detta för att minska installationskostnaden och främja användningen av förnybar energi för laddning. Dessutom ger det en bra intäkt till er förening. Naturvårdsverket erbjuder dessutom ekonomiskt stöd för installationen - 15 000 kr inkl. moms per laddpunkt.

För tillfället är det inte möjligt att ansöka om bidrag för installation av solceller i en bostadsrättsförening. Dock kan föreningar som är skattskyldiga dra nytta av en skattereduktion för sin egenproducerade el. Den nuvarande skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme, med en årlig gräns på upp till 18.000 kronor.

Sunne

Hur mycket kostar solceller för en BRF och vad kan ni tjäna på dem?

Kostnader och besparingar: Installationens kostnader varierar, men återbetalningstiden är ofta mellan 8 och 12 år. Sen är elen i princip är gratis i upp till 25 år.

Elbilsladdare: Med ökad användning av elbilar kan installation av laddpunkter, samtidigt som ni installerar solceller, minska kostnaderna och öka fastighetens attraktivitet. Mer information om statliga bidrag finns på Naturvårdsverkets hemsida

Solcellskalkyl: Så räknar du hur mycket pengar din BRF spara med solenergi

När du överväger att installera solceller på din bostadsrättsförening, är det viktigt att förstå både kostnaden och den potentiella inkomsten från en sådan investering.

Omfattning av Installationen

Säg att din BRF har ett optimalt södervänt, sluttande tak på 280 kvadratmeter. Föreningen rymmer 25 lägenheter med en årsförbrukning på 2 000 kWh vardera, och en samlad fastighetsförbrukning på 30 000 kWh, använd för gemensamma utrymmen som tvättstugor och belysning.

Investeringskostnad och potentiell inkomst

Total kostnad: Säg att installationen av 141 solpaneler kostar föreningen 700 000 kr.

Produktion: Med 1000 soltimmar per år förväntas panelerna producera 60 000 kWh årligen, och totalt 1 500 000 kWh över 25 år.

Användning: Hälften av elen används för föreningens gemensamma utrymmen, och resten säljs till medlemmarna.

Kostnad per kWh

När vi delar investeringskostnaden med den totala elproduktionen över 25 år, hamnar priset på solelen till ungefär 0,46 kr/kWh. Tack vare att 50% av elen används internt, blir föreningen momsbefriad för denna del, vilket sänker investeringskostnaden till 630 000 kr.

700 000 kr ink moms / 1 500 000 kWh = 0,46 kr/kWh

Vad betalar du för elen?

2023 var det genomsnittliga priset per kWh 58,96 öre i Elområde 3. När elnätskostnader, skatter och avgifter lagts på var det verkliga priset 155 öre/kWh.

Om vi jämför detta med kostnaden att köpa el från nätet inklusive skatter och avgifter, som var 155 öre/kWh 2023, ser vi att föreningen potentiellt kan spara 93 000 kr årligen om elpriserna förblir oförändrade. Det ger en återbetalningstid på cirka 7,5 år för solcellsinvesteringen.

155 öre x 60 000 kWh = 93 000 kr

Effekten av räntekostnader

Om föreningen behöver låna till investeringen, med en ränta på 3,94%, och debiterar medlemmarna samma pris som nätets elpris, skulle besparingarna det första året vara 35 720 kr.

Fördelar med IMD

Installation av Individuell Mätning och Debitering (IMD) eliminerar behovet av enskilda elabonnemang, vilket kan sänka varje hushålls årliga kostnader med ca 1000 kr per år inklusive moms. Kostnaden kan variera mellan olika elnätsbolag.

Fastighetsvärdeökning

Enligt en studie från SLU 2019, kan installation av solpaneler öka värdet på lägenheterna i föreningen med upp till 14%. För en lägenhet värd 2.5 miljoner, skulle detta innebära en ökning med 350 000 kr.

Slutsats:

Investering i solceller erbjuder inte bara besparingar på elräkningen och eliminering av elnätsabonnemang, utan även en potentiell fastighetsvärdeökning. Med en välplanerad installation och ekonomisk strategi kan din BRF se betydande ekonomiska fördelar över tid.

Guide för installation av solceller i en BRF

Genom att följa dessa steg och noggrant planera er solcellsinstallation kan er BRF inte bara minska sina kostnader utan också bidra till en fossilfri framtid.

Undersök intresset: Använd enkäter för att mäta intresset bland föreningens medlemmar.

Tekniska förutsättningar: Utvärdera takets skick, orientering och vinkel.

Planering och tillstånd: Se till att alla nödvändiga tillstånd och godkännanden är på plats.

Ekonomisk kalkyl och offert: Skaffa en detaljerad offert och kalkyl från en certifierad installatör.

Installation och besiktning: Följ upp med regelbunden underhåll och kontroller för att säkerställa systemets effektivitet och säkerhet.

 

Photoredigerad-nybyggnation-vers-jpg-scaled

Så får du medlemmarna i din BRF att vilja installera i solceller

Eftersom en bostadsrättsförening drivs demokratiskt av sina medlemmar, är ett majoritetsbeslut vid årsmötet ofta nödvändigt för att genomföra större investeringar. Ett effektivt sätt att förbereda detta är att dela ut en enkät till medlemmarna. Detta hjälper till att både informera om de ekonomiska fördelarna med solceller och att ta reda på hur stort intresset är bland medlemmarna.

Ta referenser innan du bestämmer dig för solcellsinstallatör

Kundnöjdhet är vår högsta prioritet och den bästa marknadsföringen. Vi uppmuntrar dig att fråga andra BRF:er och bekanta om våra solcellsinstallationer! Se ett urval av våra referenser här

BRF Druvan Drottninggatan Karlstad solceller Nordic Solar

Effekt: 20kW
Elproduktion: ca 22 000 kWh/år
Solcellspaneler: Q-Cells 325W
Växelriktare: SMA Takyta: ca 120m2
Driftsatt: 2020
Beställare: BRF Druvan

BRF Druvan, Karlstad: 22 000 kWh/år

BRF Aktern (kopia)

Effekt: 107 kW
Elproduktion: ca 110000 kWh/år
Solcellspaneler: Trina Solar 285Wp
Växelriktare: SMA Takyta: ca 650 kvm
Driftsatt: 2020
Beställare: HSB

BRF Aktern, Karlstad: 110 000 kWh/år

Vanliga frågor kring ditt beslut att investera i solceller

Här har vi samlat de vanligaste frågorna gällande solceller, installation och produktion av solel. 

Innan installationen

Efter installationen

Generellt

Ordlista

AC, växelström. Den typ av ström som vi har i vårt elnät. 

DC, likström. Den typ av ström som solceller och batterier använder. 

Azimutvinkel anger solcellernas riktning med avseende på väderstreck. När man pratar om solenergi utgår man ofta från söder och räknar sedan medsols. Det innebär att söder = 0 grader, väster = 90 grader, öster = -90 grader och norr = 180 grader. 

Elhandelsföretagen köper och säljer el. Du kan själv välja vem du vill köpa resp sälja din solel till/från. 

Elnätsföretagen äger elnäten som elen transporteras genom. Elnätsföretagen har en ensamrätt upp till en viss spänningsnivå för att bygga och driva elnät inom ett geografiskt område. Ditt elnäts- och elhandelsföretag behöver inte ingå i samma koncern. 

Huvudsäkringen utgör en begränsning i hur mycket el du kan använda samtidigt i fastigheten. 

Kilowatt (kW) är ett mått på effekt, det vill säga hur mycket energi som omvandlas under en sekund. 

Kilowattimme (kWh) är ett mått på energi. En brödrost med effekt på 1 kW som används en halvtimme förbrukar 1 kW * 0,5 timme (h) = 0,5 kWh. 

Mono- och polykristallina solceller beskriver hur materialet inne i solcellerna är uppbyggt. Generellt har monokristallina solceller högre verkningsgrad men även något högre pris än polykristallina solceller. 

Solceller består av ett ljuskänsligt halvledarmaterial (oftast kisel) som omvandlar energin i solinstrålningen till likström. När solen lyser på solcellen uppstår en elektrisk spänning mellan dess fram- och baksida. Om dessa kopplas samman med en elkabel börjar elektroner röra sig från den ena sidan till den andra och likström genereras.

Solcellspanel eller solcellsmodul består av flera solceller som är seriekopplade. 

Solcellsanläggning består av flera seriekopplade solcellspaneler. 

Toppeffekten (kWp, kWt) för en solcellsanläggning anges ofta i kWp (kilowatt peak) eller kWt (kilowatt toppeffekt) och är summan av märkeffekten på alla solcellspaneler som ingår i anläggningen. Den verkliga maxeffekten som anläggningen kommer att leverera är oftast lägre än toppeffekten. 

Verkningsgrad. Solcellpanelens verkningsgrad anger hur stor del av solstrålningen som omvandlas till elenergi. Många solcellspaneler på marknaden har en verkningsgrad på runt 16–17 %, vilket det betyder att ungefär en sjättedel av energin i solstrålningen omvandlas till el (likström). I kablar och växelriktare får man en del förluster som gör att systemverkningsgraden blir lägre än för en enskild panel. 

Växelriktaren ena uppgift är att omvandla likströmmen som genereras av solcellspanelerna till växelström, vilket krävs för att kunna koppla in solcellsanläggningen på elnätet eller använda elen i din bostad. Vid denna omvandling blir det alltid förluster, så ju effektivare växelriktaren är desto mer el kan ditt solcellssystem producera. 

Växelriktarens andra uppgift är att belasta solcellspanelerna optimalt, så att du får ut mesta möjliga effekt vid olika solinstrålning. Dessutom måste elen ha god kvalitet.