Jag får felkoder när snön smälter

När snön smälter så uppstår ibland felkoder i portalen på grund av ojämn produktion på taket. Normalt är det inget att oroa sig för. När snön smält undan, försvinner dessa meddelandena.