Kommun: vi kan inte registrera vår anläggning på portalen

Förmodligen beror det på att IT-teknikern inte öppnat aktuella portar i brandväggen. Kontakta oss för aktuellt dokument kring detta.