LANTBRUK

Solceller för lantbruk

Solcellsinstallationer på lantbruk har varit en stor del av Nordic Solars installationer genom åren.

Vi byggde tidigt några av Sveriges största solcellsanläggningar på lantbruk och har installerat ett stort antal runt omkring i Sverige.

De flesta lantbruk har stora tak i bra lägen att nyttja för solel samtidigt förbrukar de mycket energi.

Många lantbrukare har ett stort miljömedvetande och ett stort antal odlar ekologiskt, ytterligare ett sätt att bidra till miljöarbetet och inte minst sin egen ekonomi är att investera i en solcellsanläggning, där du gör nytta både för miljön och din egen plånbok.

Nordic Solar har stor erfarenhet av solceller på lantbruk och vi hjälper våra kunder med allt från dimensionering till färdig anläggning.

I Lantbruksinstallationer är det många gånger aggressiva miljöer att ta hänsyn till, vilket kräver kunskap och erfarenheter för att göra på rätt sätt.

Utöver våra egna hårda kvalitetskrav så utför Nordic Solar installationerna med utgångspunkt i

LF:s rekommendationer för lantbruk som ställer höga krav på hur en installation skall utformas på lantbruk.

1. Första kontakten

Vid första kontakten handlar frågeställningarna ofta om förutsättningar, kostnader, produktion, investeringsstöd och liknande. Vi hjälper er med de svar ni behöver för att komma vidare i processen.

2. Val av lösning

Baserat på era önskemål och förutsättningar samt våra erfarenheter från olika typer av solcellsinstallationer på tak och mark offererar vi en anläggning.

3. Installation

Planering och genomförande samordnas noggrant med er som beställare. Alla nödvändiga kontakter med er elnätsägare sköts av oss. Arbetet utförs alltid under ledning av vår egen, fast anställda personal.

4. Leverans

Tack vare att vi lagerhåller solceller, växelriktare och infästningar till de flesta taktyper kan vi leverera med kort framförhållning. Materialleverans sker oftast i samband med installation.

5. Överlämning

När anläggningen är klar går vi igenom med er hur den fungerar och vad som är viktigt att tänka på för en lång och problemfri elproduktion.

6. Support

Om problem uppstår har du tillgång till vår kunniga personal som ofta kan bistå dig direkt på telefon. Skulle det visa sig att du behöver hjälp på plats har vi tekniker och installatörer tillgängliga på flera platser i Syd- och Mellansverige.

Hårdare krav

I Lantbruksinstallationer är det många gånger aggressiva miljöer att ta hänsyn till, vilket kräver kunskap och erfarenheter för att göra på rätt sätt.

Utöver våra egna hårda kvalitetskrav så utför Nordic Solar installationerna med utgångspunkt i Länsförsäkringars rekommendationer för lantbruk som ställer höga krav på hur en installation skall utformas på lantbruk.

f647d5ae9b9cfd5813d14de66f9fb9
vxlnorge

Kvalitét och driftsäkerhet

Kvalitet och driftsäkerhet går hand i hand med pris
När vi offererar och projekterar våra anläggningar går kvalitet och driftsäkerhet före pris. Vi jobbar med de marknadsledande tillverkarna av växelriktare i Europa - SMA, Kostal, Ferroamp och Enequi. Att enbart producera ström med hög verkningsgrad klarar många fabrikat. Men med 25-års perspektiv måste växelriktaren vara robust byggd för att klara temperaturväxlingar. Andra viktiga frågor är datasäkerhet samt störningsfrihet. Uppkopplade växelriktare exponerar det lokala nätverket för eventuella intrång. Växelriktaren med hela dess kablage får inte generera elektromagnetiska fält (EMC) som stör annan elektronisk utrustning. Optimerare är en komponent som vi av erfarenhet vet kan generera elektromagnetiska fält och därmed störa.

 

REFERENSER

En lyckad solcellsinstallation på villa ställer höga krav på såväl estetik som funktion. Stor vikt läggs vid att maximera solelproduktionen på relativt liten yta och samtidigt uppnå en estetiskt tilltalande installation. Med vår långa erfarenhet och expertkunskap, samt ett brett utbud av takinfästningar, solpaneler, växelriktare och annan kringutrustning kan vi oftast överträffa våra kunders förväntningar på båda dessa områden.

Effekt: 30 kW
Elproduktion: ca 30000 kWh/år
Solcellsmoduler: Et-solar 250W
Växelriktare: 2xSMA Stp15000TL
Takyta: ca 204 kvm
Driftsatt: 2014
Beställare: Privat

Lantbruk Mellerud

Koberg-slott-webb

Effekt:
Elproduktion:
Solcellsmoduler: 767 st ET-Solar 260W Mono
Växelriktare: SMA STP10000TL-20, SMA STP20000TL-30 och SMA STP25000TL-30
Takyta: 1258 kvm
Driftsatt: 2016
Beställare: Koberg Slott

Koberg Slott

FÖRDELAR MED SOLCELLER

Ekonomiskt

 • Lång livslängd
 • Ökar värdet på din byggnad
 • Gratis energikälla
 • Minimalt underhåll
 • Beprövad teknik
 • 25 års effektgaranti
 • Du kan tjäna pengar på din överskottsel

Miljövänligt

 • Du gör en insats för klimatet
 • Förnybar energikälla
 • Avger inga föroreningar vid elproduktionen
 • Kisel är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan

Estetiskt

 • Inga nya markområden behövs, solkraft kan exploateras i befintlig bebyggelse utan att det stör.
 • Luktar inte
 • Tekniken är tyst
SMA-EV-Charger-6040

Ladda bilen med solel.

Vi jobbar med flera olika lösningar för elbilsladdning i samband med er solcellsinstallation; både för villa, brf och företag. Våra lösningar har det gemensamt att de kan styras efter solcellsanläggningens produktion, om man så önskar. Vill du använda mer av elen som dina solceller producerar, samt ladda billigare, snabbare och minska ditt klimatavtryck? Då har vi en helhetslösning för elbilsladdning till dig!

Och via en app kan du i praktiken se både solcellsproduktion, elförbrukning, hembatteri och din elbilsladdning.
Läs mer här!

Energilager

Både privatpersoner, företag och organisationer har möjlighet att installera ett energilager för att tillgodose de egna behoven och då är det nästan alltid fråga om batterier. På senare år har det kommit fram flera producenter av högkvalitativa batterier avsedda för installation i fastigheter. Vi på Nordic Solar har allierat oss med de främsta och skaffat oss mängder av erfarenhet av installation och produkter. Primärt erbjuder vi batteriinstallationer i samband med våra solcellsinstallationer, vilket ger mycket bra funktionalitet, men det förekommer även att vi installerar enbart batterier som då har till uppgift att tillhandahålla extra effekt vid exempelvis elbilsladdning eller back-up vid strömavbrott.
Läs mer här!

Energilager-Kostal
Visualisering

Visualisering

Genom att välja från vårt sortiment av tillbehör kan du förstärka mångsidigheten och optimera övervakningen. Välj bland det stora utbudet av övervakning och visualisering från främst tyska och svenska tillverkare.

Läs mer här!