Måste jag ha bygglov för att installera en solcellsanläggning?

När det gäller solceller och krav på bygglov, varierar det beroende på var du bor. Ta alltid reda på om installationen kräver bygglov eller en anmälan till kommunen, enklast genom att ta kontakt med bygglovsavdelningen på din kommun. Om bygglov eller anmälan krävs får du inte påbörja installationen innan du har fått ett startbesked.

Läs mer på Energimyndighetens hemsida…