Min app fungerar inte

Gör en omstart av växelriktaren: Bryt först AC-brytaren (nätspänning) och sen DC-brytaren (likspänning) i ca 10 minuter. Normalt sett är både AC- och DC-brytare märkta.

Under tiden går du och startar om routern i huset.

När detta är gjort så startar du växelriktaren igen genom att slå på brytarna i omvänd ordning (ordningen står på gul etikett på solcellsanläggningen).

Efter detta är det stor chans att växelriktaren får kontakt med anläggningen igen. Avvakta ett par timmar!