Min Home Manager/KSEM rapporterar inte till portalen

Kolla om den lyser rött. Gör den det, så gör en omstart av den, oftast enklast genom att bryta huvudbrytaren till fastigheten i 10 minuter.

Fungerar inte detta, gör behöver du göra en reset. OBS! Kontakta oss för instruktioner för detta!