Min solcellsanläggning producerar inte el

Börja med att göra en omstart av växelriktaren: Bryt först AC-brytare (nätspänning) och sen DC-brytare (likspänning) i ca 12 timmar. Normalt sett är både AC- och DC-brytare märkta.

Efter 12 timmar startar du växelriktaren igen genom att slå på brytarna i omvänd ordning (ordningen står på gul etikett på solcellsanläggningen).