Min växelriktare rapporterar inte data till min portal (gäller Sunny Portal eller Kostal Solar Portal)

Gör en omstart av växelriktaren: Bryt först AC-brytaren (nätspänning) och därefter DC-brytaren (likspänning) i ca 10 minuter. Normalt sett är både AC- och DC-brytare uppmärkta.

Under tiden går du och startar om routern i huset. När detta är gjort startar du växelriktaren igen genom att slå på brytarna i omvänd ordning (ordningen står på gul etikett på solcellsanläggningen).

Efter detta är det stor chans att växelriktaren får kontakt med anläggningen igen. Avvakta ett par timmar!