Nordic Solar bygger Värmlands största solpark

Solen skiner på solcellsparken. Frida Johansson, vd på Nordic Solar och Sofia Hidén, Platschef Rottneros bruk

Nordic Solar tar stora steg framåt med Värmlands största solparksprojekt, en imponerande anläggning med en kapacitet på 2,6 MW. Detta banbrytande projekt kommer att resas på det tidigare oanvända området vid Rottneros bruk – en deponi som förvandlas till en satsning på hållbarhet och förnybar energi.  

Rottneros bruk har beslutat att placera sin solpark på en för närvarande outnyttjad mark. Ett smart drag som kan komma att inspirera och påskynda omställningen till hållbara energilösningar för industrier och kommuner med liknade förutsättningar. Att bygga på en deponi utgör en särskild utmaning eftersom traditionella metoder såsom grävning, pålning och schaktning inte kan tillämpas. Detta kräver att innovativa och unika lösningar implementeras under byggprocessen. Nordic Solar har valt att konstruera solcellsanläggningen ovan mark genom att skapa en specialanpassad underkonstruktion som är utformad för att stå på en deponi.  

”Vi på Nordic Solar är glada över att få vara en del av Rottneros arbete med att öka andelen förnybar el. Vår erfarenhet och förmåga att leverera effektiva och skräddarsydda lösningar har gjort att vi får möjlighet att ta oss an en sådan ambitiös uppgift. Och vi är stolta över att kunna erbjuda en lösning som inte bara möter Rottneros behov, utan också bidrar till att främja hållbar energiproduktion på platser som tidigare inte varit möjliga”, säger Frida Johansson, VD för Nordic Solar.   

”Nordic Solar har visat prov på stor teknisk kunnighet och vilja att hitta lösningar som passar vårt behov. Det är av stort värde för Rottneros att få stöd i att optimera energiinvesteringens livslängd och det här är en viktig del i Rottneroskoncernens långsiktiga hållbarhetsstrategi”, säger Sofia Hidén, platschef på Rottneros Bruk utanför Sunne.   

Solparken förväntas vara i drift i augusti 2024 och kommer inte bara att leverera förnybar energi till Rottneros Bruk, utan också bidra till att minska koldioxidutsläppen och främja en mer hållbar energiinfrastruktur i Värmland. Nordic Solar strävar efter att vara en ledande aktör inom övergången till förnybar energi och detta projekt är ytterligare ett bevis på vårt engagemang för att göra positiva förändringar för vårt samhälle.