Ny analys: ”Solceller höjer värdet på ett hus, mer än man tidigare trott.” 

Villa med installerade solceller på taket.

Enligt de senaste undersökningarna som Booli gjort höjer solceller i genomsnitt värdet på ett hus med hela 250 000 kronor. I takt med att intresset för hållbar energi växer, har årets resultat visat att installation av solceller har en betydande positiv effekt på bostadens värde.  

Uppvärmningsformen har blivit en allt viktigare fråga vid ett bostadsköp, och för många är solceller ett mer långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt alternativ. Booli genomför löpande analyser för att utvärdera hur olika typer av energiinvesteringar påverkar värdet på bostäder. Deras intresse för detta område startade redan år 2018, då de påbörjade undersökningar kring solcellsteknologi. Sedan den tiden har de noterat en ökande attraktivitet för solceller. 

Märkbart tillskott i ekonomiskt värde 

Intresset växer och fler bostadsägare överväger att integrera solenergi i sina hem. Boolis undersökning visar att den beräknade ökningen i fastighetsvärdet överstiger den faktiska kostnaden för solcellsinvesteringen. I genomsnitt har husägare betalat cirka 137 000 kronor för installationen, vilket inkluderar en reducering med 20 procent genom grönt skatteavdrag. 

Analysen visar att bostadsköparen är mer benägen att betala extra för ett hus med solceller och den utvecklingen har skett snabbt.  

”2020 fick säljaren knappt tillbaka sitt investerade kapital. Två år senare fick de tillbaka mer än det dubbla”, skriver Booli i ett pressmeddelande den 23 januari 2024.  

Fler väljer solenergi 

Trots att omvärldsläget är lite uppochner så ser vi på Nordic Solar att det fortsatt råder en betydande efterfrågan på långsiktiga och hållbara energilösningar både vad det gäller sol och batteri.  

”Vi vet att det finns ett stort intresse från både villakunder och fastighetsföretag att installera solenergi. Och en anledning till det är såklart att investeringen ökar fastighetsvärdet”, säger Frida Johansson, vd på Nordic solar.  

Läs mer om våra solcellspaket för villor

Om Boolis solcellsanalys*

  • Statistiken är framtagen genom att se hur Boolis statistiska värdering skiljer sig mellan hus med solceller och hus utan solceller. 
  • Booli har tittat på 630 hus med solceller där försäljning har skett. 
  • Datakällorna består av Boolis databas med information om bostäder, värderingar, objektsbeskrivningar på sålda fastigheter samt data på installerade solcellsanläggningar levererade av Energimyndigheten. 
  • Datan består av alla försäljningar med tillhörande statistiska värderingar i Sverige mellan 2018-01-01 och 2023-06-08. Därefter matchas de försäljningarna till solcellsdatan. 

    *Källa: Booli pressmeddelande