SOLENERGI ÄR

En solcell är uppbyggd av en tunn skiva halvledarmaterial, vanligast i dagsläget är kisel. När solens strålar träffar solcellen omvandlas solenergin till el genom den fotovoltaiska effekten. Detta görs genom att det skapas en elektrisk spänning mellan dess fram- och baksida och solen kan därmed generera likström. Eftersom varje enskild solcell ger en ganska låg spänning så seriekopplas alla solcellerna i solcellspanelen för att öka densamma.

Vill man ansluta solcellerna till det vanliga elnätet så behöver man en växelriktare, där spänningen stabiliseras och omvandlas från likström till växelström. De vanligaste solcellerna som säljs idag har en verkningsgrad på runt 20 procent, men i laboratorier har man tagit fram nya typer av celler som i framtiden kommer göra det möjligt att få verkningsgrad på mellan 40 och 50 procent.

Vi har valt att jobba med de största producenterna inom solcellsbranschen.

När det gäller solceller kan vi i första hand erbjuda solcellspaneler från Q-Cells. Nordic Solar har status som Q.Partner för Q-Cells vilket ger fördelar såsom effektiva inköps- och distributionskanaler. Beträffande växelriktare så är det SMA och Kostal som är förstahandsalternativen. Vi är SMA-distributör i Norden och vi lagerför därigenom ett brett urval av växelriktare och solcellspaneler för den nordiska marknaden.

SE PRODUKTER

Solceller

Solceller med hög kvalitét

Solcellspanelerna är grunden i din solcellsanläggning.

Utifrån måtten på ditt tak, tar vi fram ett förslag på en solcellsanläggning anpassat för dina förutsättningar. Allt är framför allt beroende av takyta, huvudsäkring och plånbok.

Vi erbjuder två olika typer av paneler, dels med vit baksida, dels med svart baksida. Skillnaden är marginell och utseendet en smaksak. Det är samma höga kvalitet på båda, men med vit baksida får du lite högre effekt och producerar lite mer ström då dessa paneler inte blir varma lika fort som de svarta. De är dessutom billigare i tillverkning och inköp. De som väljer svarta solcellspaneler gör det oftast för utseendets skull.

Vi har erbjuder paneler från Q-Cells och Trina Solar.

395W är bättre än 520W!

Solcellspaneler finns i olika effektklasser. Idag är det vanligaste spannet mellan 360W och 520W, och de solcellspaneler som vi erbjuder ligger på runt 400W. Effekten säger dock ingenting om hur bra en solcellspanel är. Ska man jämföra solcellspaneler måste man titta på verkningsgrad. En solcellspanel på 520W är mycket större i storlek än en på 360W. Våra solcellspaneler på 395W har en högre verkningsgrad än 520W, då de producerar mer ström per kvadratmeter.

Effektgarantin på våra solcellspaneler är åtminstone 25 år och produktgarantin är minst 10 år, vilket ger en föraning om att panelernas livslängd förmodligen blir över 30 år.

 

Qcells är en av världens största och mest erkända tillverkare av högkvalitativa solpaneler. Qcells har sin bas i Seoul i Sydkorea samt Thalheim i Tyskland där huvudkontoret för forskning och utveckling finns. Tillverkning sker i Sydkorea, Malaysia och Kina. 

Trina Solar är en världsledande leverantör av solcellsmoduler, som jobbar för att främja global hållbar utveckling. Från och med december 2020 har Trina Solar levererat mer än 66 GW solcellsmoduler världen över, Dessutom omfattar deras verksamhet solcellsprojektutveckling, finansiering, design, konstruktion, drift och förvaltning.

Phono Solar har paneler med bra panelteknologi och företaget har bevisat att de har en hållbar leverantörskedja. Till exempel så har de blivit granskade och godkända av Vattenfall som leverantör. Panelen är också EPD (Environmental Product Declaration) godkänd i Norge. Båda exempel visar på en hållbar leverantörskedja, vilket vi ser är efterfrågat av beställare men också viktigt för oss på Nordic Solar i vårt eget hållbarhetsarbete. 

Växelriktare

Stort antal bland kända varumärken

Nordic Solar lagerför ett stort antal växelriktare för den svenska och norska marknaden, fabriksinställningar enligt SS-EN50438 Tk8 (svenska inställningar). De varumärken bland vi valt att arbeta med i första hand är SMA, Kostal och Ferroamp.

Nordic Solar är SMA distributör i Norden.

Registrera din växelriktare från Kostal eller SMA och få ytterligare fem års garanti, vilket ger totalt 10 års garanti*!

*Detta gäller växelriktare upp till 20 kW från Kostal och växelriktare upp till 10 kW från SMA, som varit i drift från 1 oktober 2021 och framåt.

SMA
En av världens största tillverkare av växelriktare för solcellsanläggningar. Den mesta produktionen utförs strax utanför Kassel i Tyskland.

KOSTAL
KOSTAL Solar Electric grundades 2006 och är en av de ledande tillverkarna av innovativa växelriktare och batterisystem för solcellsanläggningar för privatpersoner och småföretagare.
Kostal är ett tyskt familjeföretag, med den mesta produktionen i Tyskland.

Ferroamp
Svenska Ferroamp Elektronik AB är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Hjärnan i systemet – the EnergyHub – samlar data från övriga komponenter för att optimera energiflödet mellan solpaneler, energilagring och nätet, med hjälp av avancerade algoritmer.

Visualisering

Håll koll på aktuell information om din solel

Övervakning 

Det är enkelt att övervaka och följa produktionen av solel i den installerade solcellsanläggningen i en app eller via en portal på webben, beroende på vilken lösning ni väljer. För fastighetsägare finns det även möjligheter att koppla in solcellsanläggningen mot det befintliga övervakningssystemet.

Vi erbjuder enbart produkter från svenska och tyska tillverkare; Kostal (app), SMA (app), Ferroamp (portal) och Enequi (portal och app).

Visualisering

För fastighetsägare finns det även möjligheter att visa produktionen via en skärm (Solarfox) i tex trapphuset. Skärmen hämtar aktuell information från protalen och visar den i ett snyggt och för er anpassat bildspel.

 

Solarfox (visualisering på skärm)
Solarfox har ett brett sortiment med displayer för visualisering av solcellsanläggningar, skärmen hämtar aktuell information från din portal och visar informationen i ett snyggt bildspel, många möjligheter att kundanpassa och designa bildspelet finns. Lämplig för företag, organisationer, kommuner, myndigheter, skolor m.m.

SMA Sunna Portal (app och webb)

För övervakning finns SMA:s övervakningstjänst Sunny Portal (gratis) och Sunny Portal Professional (betalversion), där solelproduktionen kan övervakas både via app och via webb. SMA Portal App är en kostnadsfri app till ovan nämnda portaler för övervakning av din anläggning vart än i världen du befinner dig.

Kostal (app)
KOSTAL Solar Electric grundades 2006 och är en av de ledande tillverkarna av innovativa växelriktare och batterisystem för solcellsanläggningar för privatpersoner och småföretagare. 
Kostal är ett tyskt familjeföretag, med den mesta produktionen i Tyskland.

Ferroamp (portal)
Svenska Ferroamp Elektronik AB är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Hjärnan i systemet – the EnergyHub – samlar data från övriga komponenter för att optimera energiflödet mellan solpaneler, energilagring och nätet, med hjälp av avancerade algoritmer.

Takfästen

Anpassade för svenska byggnormer

Olika lutning på tak kräver olika lösningar när det gäller montering av solcellsanläggningen. På tak med en lutning mellan 0 och 5 grader
monteras solcellsanläggningen med ett montagesystem i aluminium från Soltop i Tyskland.

Montagesystemet finns i två varianter, dels ett som monteras i söderläge, dels ett som monteras i öst/västligt läge. För montagesystem i söderläge kan montering ske i två olika lutningar; 10 eller 20 grader. Vid behov används ballast som motvikt
beroende på hur väderförhållandena är på plats.

För tak som har en lutning på över fem grader, har Nordic Solar utvecklat en serie takfästen som lokalproduceras i Töcksfors och som är optimerade för den nordiska marknaden, våra tak och vårt klimat samt anpassade för de svenska byggnormerna.

Då vårt klimat skiljer sig ganska mycket mot övriga Europa, behövs takfästen och underkonstruktioner anpassade för svenska byggnormer och nordiska förhållanden. Konstruktionerna bygger på erfarenheter från hundratals montage samt är utvecklade, testade och förbättrade under lång tid.

 

Markstativ

Solpark för villa och fastigheter

Nordic solar har utvecklat ett markmonterat montagesystem för mindre solcellsparker. Solcellerna monteras i en rad vilket håller ner bygghöjden och minskar vindpåkänningarna. Konstruktionen är stål och återanvänd aluminium. Stålkonstruktionen är tillverkad i Sverige och aluminiumprofilerna i Norge.

Infästningen i marken är flexibel. Pelarna kan monteras på betongplintar, i berg eller till en standard jordskruv som finns på marknaden.

Pelarna finns i två utföranden, fast och flexibel för att ta upp ojämnheter i marken.
Solcellernas lutning kan justeras mellan 30 och 45 grader.

Energilager

LAGRA OCH ÖKA EGENANVÄNDNINGEN AV SOLEL

Det pågår stora omställningar kring den svenska elförsörjningen och behovet av el väntas öka ordentligt under de kommande åren. Störst är efterfrågan i södra Sverige, medan den planerade utbyggnaden av ny produktion huvudsakligen sker i norr. Centraliserade, stora produktionsenheter kompletteras med decentraliserade energikällor som vind- och solenergi. Behovet av energilagring ökar i takt med att den icke planerbara elproduktionen byggs ut. I ett framtida elsystem som utgörs i huvudsak av förnybar produktion ses energilagring som en grundförutsättning för att vi alltid ska ha tillgång till el så som vi vant oss vid.

I det mindre sammanhanget har privatpersoner, företag och organisationer möjlighet att installera energilager för att tillgodose de egna behoven och då är det nästan alltid fråga om batterier. På senare år har det kommit fram flera producenter av högkvalitativa batterier avsedda för installation i fastigheter där vi på Nordic Solar har allierat oss med de främsta och skaffat oss mängder av erfarenhet av installation och produkter. Primärt erbjuder vi batteriinstallationer i kombination med våra solcellsanläggningar, vilket ger mycket bra funktionalitet, men det förekommer även att vi installerar enbart batterier som då har till uppgift att tillhandahålla extra effekt vid exempelvis elbilsladdning eller back-up vid strömavbrott.

BYD
BYD (Build Your Dreams) är en av världens största tillverkare av laddningsbara batterier. BYD har bland annat produktions- och försäljningsfaciliteter i Europa, Amerika, Japan och Indien.  Battericellerna i BYD Battery-box används såväl i högeffektiva elfordon som i stationära batterilösningar. Med 20 års erfarenhet batterilösningar från BYD till attraktiva alternativ både när det gäller pris och kvalitet.

BYDs batterilösningar fungerar ihop med produkter från SMA och KOSTAL.

SMA
SMA är en av världens ledande tillverkare av produkter inom digital energiförsörjning, såsom smart styrning, växelriktare, batterilager mm. 

SMAs produkter fungerar ihop med BYDs batterilösningar.

Ferroamp
Svenska Ferroamp Elektronik AB är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Hjärnan i systemet – the EnergyHub – samlar data från övriga komponenter för att optimera energiflödet mellan solpaneler, energilagring och nätet, med hjälp av avancerade algoritmer.

Ferroamps produkter fungerar ihop med Nilar batterilösningar.

Elbilsladdare

Elbilsladdare för hem, bostadsrättsförening, företag och lantbruk

Vill du använda mer av elen som dina solceller producerar, samt ladda billigare, snabbare och minska ditt klimatavtryck? Vi har flera helhetslösningar för elbilsladdning; både för villa, brf och företag. Våra lösningar har det gemensamt att de kan styras efter solcellsanläggningens produktion om man så önskar.

När ni väljer en helhetslösning med installation av en laddlösningen i samband med er solcellsinstallation, kan ni i praktiken se solcellsproduktion, elförbrukning, hembatteri och din elbilsaddare i samma app.

Fördelar:

 • Boosta din billaddning med solenergi (snabbladdning utan att behöva öka huvudsäkring).
 • Ladda bilen med solenergi i stället för att sälja elen
 • Bli mer självförsörjande på solenergi styra laddningen så att man "tankar" med ren solenergi

Våra produkter:

 • SMA EV-charger En 3-fasig elbilsladdare för dig som har en solcellsanläggning med växelriktare från SMA och vill ha det där lilla extra. Tillsammans med SMA:s egen energimätare Sunny Home Manager kan du bland annat välja att ladda ditt fordon med enbart solcellsel och i realtid se energiflödena i den gemensamma appen.
 • Garo är Nordens ledande leverantör av laddinfrastruktur för elfordon
  3-fasiga elbilsaddningslösningar, finns i en rad varianter, med bland annat överspänningsskydd, lastbalansering, rfid m.m.

De lösningar vi erbjuder till villaägare är:

 • Framtid: Laddbox från GARO för er som har en solcellsanläggning. Detta alterntiv har en laddkapacitet mellan 11 och 22 kW och säkrar möjligheten att ladda ert elfordon med den maxeffekt som de flesta villaägare kan ta ut.
 • Avancerad: SMA EV-charger är en 3-fasig elbilsladdare för er som har en solcellsanläggning med växelriktare från SMA. Tillsammans med SMAs egen energimätare Sunny Home Manager kan ni bland annat välja att ladda ditt fordon med enbart solcellsel och i realtid se energiflödena i den gemensamma appen.

SMA
En av världens största tillverkare av växelriktare, laddlösningar och batterilösningar för solcellsanläggningar. Den mesta produktionen utförs strax utanför Kassel i Tyskland.

GARO
Svenska GARO  är marknadsledare inom elbilsladdning för villa, brf, företag och publika miljöer. De erbjuder digital teknik i världsklass, snygg design och användarvänliga produkter. Fokus i alla led är så låg belastning på miiljön som möjligt. 

Kostal 
KOSTAL Solar Electric grundades 2006 och är en av de ledande tillverkarna av innovativa växelriktare och batterisystem för solcellsanläggningar för privatpersoner och småföretagare. 
Kostal är ett tyskt familjeföretag, med den mesta produktionen i Tyskland.

Stödtjänster

Hjälp till att balansera elnätet!


Det har aldrig varit lönsammare att installera batteri!
Nu kan du kan vara med och skapa balans i elnätet med mycket bra lönsamhet.

Vi har ett servicepartneravtal med Checkwatt, vilket är en förutsättning för att du som kund ska kunna upplåta ditt batteri och därmed kunna tjäna pengar på det. Avtalet innebär att du överlåter styrningen av ditt batteri och får betalt genom en månatlig ersättning som sätts in på ditt bankkonto. Den utrustning som du behöver, installerar vi efter överenskommelse med dig.

Vi kan idag erbjuda två olika lösningar för frekvensmarknaden, för privatmarknaden är det i första hand Kostals Plenticore-serie som gäller. För företag och lite större anläggningar är det Pixii batterissystem som vi erbjuder.

Läs mer om stödtjänsten och kontakta oss

Ta del av information om Skatteverkets skattereduktion för grön teknik

Kostal 
KOSTAL Solar Electric grundades 2006 och är en av de ledande tillverkarna av innovativa växelriktare och batterisystem för solcellsanläggningar för privatpersoner och småföretagare. 
Kostal är ett tyskt familjeföretag, med den mesta produktionen i Tyskland.

Pixii
Ett Norskt batteriföretag med mångårig erfarenhet av batteribranschen och telekom. Jobbar med större batterisystem för en ljusare framtid.

Kostal

 •  
 •  

Pixii

 •  

Tillbehör

Extratillbehör till din anläggning

Vi har ett brett utbud av tillbehör av olika slag, både SMA och Kostal har en egen elmätare som kan kommunicera med växelriktaren och portalen, så att du även kan se förbrukningen i portalen till din solcellsanläggning, detta gör att visualiseringen av din anläggning tas ytterligare en nivå upp.

Olika tekniker för att styra teknik i hemmet att användas optimalt tillsammans med solcellsanläggningen finns också.

Brandkårsbrytare är ett tillbehör som är mest användbart på lite större anläggningar där likströmskablaget går lite längre sträckor genom fastigheten eller på fasaden, som gör att du kan stänga av likströmmen från solcellsanläggningen med hjälp av Nödstopp eller brandlarm.

 

 

SMA
En av världens största tillverkare av växelriktare för solcellsanläggningar. Den mesta produktionen utförs strax utanför Kassel i Tyskland. Bland tillbehören finns bland annat SMA Energy Meter, SMA Home Manager 2 och SMA Data Manager M.

KOSTAL
KOSTAL Solar Electric grundades 2006 och är en av de ledande tillverkarna av innovativa växelriktare och batterisystem för solcellsanläggningar för privatpersoner och småföretagare.
Kostal är ett tyskt familjeföretag, med den mesta produktionen i Tyskland. Bland tillbehören finns bland annat Kostal Smart Energy meter.