SOLENERGI ÄR

En solcell är uppbyggd av en tunn skiva halvledarmaterial, vanligast i dagsläget är kisel.
– När solens strålar träffar solcellen omvandlas solenergin till el genom den fotovoltaiska effekten. Detta görs genom att det skapas en elektrisk spänning mellan dess fram- och baksida och solen kan därmed generera likström. Eftersom varje enskild solcell ger en ganska låg spänning så seriekopplas alla solcellerna i solcellsmodulen för att öka densamma.

Vill man ansluta solcellerna till det vanliga elnätet så behöver man en växelriktare, där spänningen stabiliseras och omvandlas från likström till växelström. De vanligaste solcellerna som säljs idag har en verkningsgrad på mellan 15-19 %, men i laboratorier har man tagit fram nya typer av celler som i framtiden kommer göra det möjligt att få verkningsgrad på mellan 40-50%

Vi har valt att jobba med de största producenterna inom solcellsbranschen.

När det gäller solceller kan vi i första hand erbjuda solcellspaneler från Q-Cells. Nordic Solar har status som Q.Partner för Q-Cells vilket ger fördelar såsom effektiva inköps- och distributionskanaler. Beträffande växelriktare så är det SMA och Kostal som är förstahandsalternativen. Vi är SMA-distributör i norden och vi lagerför därigenom ett brett urval av växelriktare och solcellsmoduler för den nordiska marknaden.


Registrera din SMA-växelriktare nu och få ytterligare fem års garanti!

SMA-växelriktare upp till och med 10kW som är i drift från 1 oktober 2021 omfattas av 5+5 års full garanti* – gratis. Systemägare behöver bara registrera sina SMA-växelriktare online i SMA:s produktregistreringsportal inom 12 månader efter de är driftsatta. SMA tar hand om resten.

 


 

SE PRODUKTER

Solceller

Solceller med hög kvalitét

Solcellsmodulerna är grunden i din solcellsanläggning. Det är viktigt att ha kvaliteten i åtanke när ni skall välja fabrikat på solcellsmodulerna. Effektgarantin på våra solpaneler är minst 25 år och produktgarantin är minst 10 år, vilket ger en föraning om att modulernas livslängd förmodligen blir över 30 år. Här finner du solcellspaneler från de varumärken som vi valt att arbeta med – Q-Cells och Trina Solar.

 

Q-Cells är en av världens största och mest erkända tillverkare av högkvalitativa solpaneler. Q-Cells har sin bas i Seoul i Sydkorea samt Thalheim i Tyskland där huvudkontoret för forskning och utveckling finns. Tillverkning sker i Sydkorea, Malaysia och Kina. 

Trina Solar är en världsledande leverantör av solcellsmoduler, som jobbar för att främja global hållbar utveckling. Från och med december 2020 har Trina Solar levererat mer än 66 GW solcellsmoduler världen över, Dessutom omfattar deras verksamhet solcellsprojektutveckling, finansiering, design, konstruktion, drift och förvaltning.

Växelriktare

Stort antal bland kända varumärken

Nordic Solar lagerför ett stort antal växelriktare för den svenska och norska marknaden, fabriksinställningar enligt SS-EN50438 Tk8(Svenska inställningar). De varumärken bland vi valt att arbeta med i första hand är SMA, Kostal & FerroAmp. Nordic Solar är SMA distributör i Norden. Kontakta oss på solel@nordicsolar.se för mer info.

SMA
En av Världen största tillverkare av Växelriktare för solcellsanläggningar. Den mesta produktionen utförs strax utanför Kassel i Tyskland.

KOSTAL
KOSTAL Solar Electric grundades 2006 och är en av de ledande tillverkarna av innovativa växelriktare och batterisystem för solcellsanläggningar för privatpersoner och småföretagare.
Kostal är ett tyskt familjeföretag, med den mesta produktionen i Tyskland.

Ferroamp
Svenska Ferroamp Elektronik AB är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Hjärnan i systemet – the EnergyHub – samlar data från övriga komponenter för att optimera energiflödet mellan solpaneler, energilagring och nätet, med hjälp av avancerade algoritmer.

Enequi
Enequi är en svensk utvecklare och leverantör av intelligenta lösningar för energilagring, elinstallation och industriell automation. Enequis lösningar bygger på årtionden av branscherfarenhet och ett åtagande att ge fastighetsägare kontroll över sin energiförsörjning, för en problemfri övergång till ren och miljövänlig energi.

Visualisering

Håll koll på aktuell information om din solel

Solarfox
Solarfox har ett brett sortiment med displayer för visualisering av solcellsanläggningar, skärmen hämtar aktuell information från din portal och visar informationen i ett snyggt bildspel, många möjligheter att kundanpassa och designa bildspelet finns. Lämplig för företag, organisationer, kommuner, myndigheter, skolor m.m.

 

Solarfox
Solarfox har ett brett sortiment med displayer för visualisering av solcellsanläggningar, skärmen hämtar aktuell information från din portal och visar informationen i ett snyggt bildspel, många möjligheter att kundanpassa och designa bildspelet finns. Lämplig för företag, organisationer, kommuner, myndigheter, skolor m.m.

 

Underkonstruktion för Nordiska förhållanden

Anpassade för svenska byggnormer

Nordic Solar har tagit fram en serie takfästen optimerade för den nordiska marknaden, våra tak och vårt klimat skiljer sig ganska mycket mot övriga Europa. Därför behövs takfästen och underkonstruktioner anpassade för Svenska byggnormer och Nordiska förhållanden. Konstruktionerna bygger på erfarenheter från hundratals montage, och är utvecklade, testade och förbättrade under lång tid. Takfästena är lokalproducerade, ett par hundra meter från vårt lager i Töcksfors.

 

Markstativ

Solpark för villa och fastigheter

Nordic solar har utvecklat ett markmonterat montagesystem för mindre solcellsparker. Solcellerna monteras i en rad vilket håller ner bygghöjden och minskar vindpåkänningarna. Konstruktionen är stål och aluminium. Stålkonstruktionen är tillverkad i Sverige och aluminiumprofilerna i Norge.
Infästningen i marken är flexibel. Pelarna kan monteras på betongplintar, i berg eller till en standard jordskruv som finns på marknaden.
Pelarna finns i två utföranden, fast och flexibel för att ta upp ojämnheter i marken.
Solcellernas lutning kan justeras mellan 30 och 45 grader.

Energilager

LAGRA OCH ÖKA EGENANVÄNDNINGEN AV SOLEL

Det pågår stora omställningar kring den svenska elförsörjningen och behovet av el väntas öka ordentligt under de kommande åren. Störst är efterfrågan i södra Sverige, medan den planerade utbyggnaden av ny produktion huvudsakligen sker i norr. Centraliserade, stora produktionsenheter kompletteras med decentraliserade energikällor som vind- och solenergi. Behovet av energilagring ökar i takt med att den icke planerbara elproduktionen byggs ut. I ett framtida elsystem som utgörs i huvudsak av förnyelsebar produktion ses energilagring som en grundförutsättning för att vi alltid ska ha tillgång till el så som vi vant oss vid.

I det mindre sammanhanget har privatpersoner, företag och organisationer möjlighet att installera energilager för att tillgodose de egna behoven och då är det nästan alltid fråga om batterier. På senare år har det kommit fram flera producenter av högkvalitativa batterier avsedda för installation i fastigheter där vi på Nordic Solar har allierat oss med de främsta och skaffat oss mängder av erfarenhet av installation och produkter. Primärt erbjuder vi batteriinstallationer i kombination med våra solcellsanläggningar, vilket ger mycket bra funktionalitet, men det förekommer även att vi installerar enbart batterier som då har till uppgift att tillhandahålla extra effekt vid exempelvis elbilsladdning eller back-up vid strömavbrott.

SMA
En av Världen största tillverkare av Växelriktare för solcellsanläggningar. Den mesta produktionen utförs strax utanför Kassel i Tyskland.
KOSTAL
KOSTAL Solar Electric grundades 2006 och är en av de ledande tillverkarna av innovativa växelriktare och batterisystem för solcellsanläggningar för privatpersoner och småföretagare.
Kostal är ett tyskt familjeföretag, med den mesta produktionen i Tyskland.
Ferroamp
Svenska Ferroamp Elektronik AB är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Hjärnan i systemet – the EnergyHub – samlar data från övriga komponenter för att optimera energiflödet mellan solpaneler, energilagring och nätet, med hjälp av avancerade algoritmer.
Enequi
Enequi är en svensk utvecklare och leverantör av intelligenta lösningar för energilagring, elinstallation och industriell automation. Enequis lösningar bygger på årtionden av branscherfarenhet och ett åtagande att ge fastighetsägare kontroll över sin energiförsörjning, för en problemfri övergång till ren och miljövänlig energi.

Elbilsladdare

Elbilsladdare för hem, bostadsrättsförening, företag och lantbruk

Vi jobbar med flera lösningar för elbilsladdning, dels för din villa, brf eller företag. Våra lösningar har det gemensamt att de kan styras efter solcellsanläggningens produktion om man så önskar.
Vill du använda mer av elen som dina solceller producerar, samt ladda billigare, snabbare och minska ditt klimatavtryck? Då har vi en helhetslösning för elbilsladdning till dig!
Helhetslösning, installation av laddlösningen i samband med er solcellsinstallation, du kan i praktiken se solcellsproduktion, elförbrukning, hembatteri och din elbilsaddare i samma app.

Fördelar:

 • Elbilsladdning för hemmet, brf, företag och lantbruk.
 • Boosta din billaddning med solenergi(snabbladdning utan att behöva öka huvudsäkring).
 • Ladda bilen med solenergi i stället för att sälja elen
 • Bli mer självförsörjande på solenergi styra laddningen så att man "tankar" med ren solenergi
 • SMA EV-charger
  En 3-fasig elbilsladdare för dig som har en solcellsanläggning med växelriktare från SMA och vill ha det där lilla extra. Tillsammans med SMA:s egen energimätare Sunny Home Manager kan du bland annat välja att ladda ditt fordon med enbart solcellsel och i realtid se energiflödena i den gemensamma appen.
 • Garo
  Garo är Nordens ledande leverantör av laddinfrastruktur för elfordon
  3-fasiga elbilsaddningslösningar, finns i en rad varianter, med bland annat överspänningsskydd, lastbalansering, rfid m.m.

SMA
En av Världen största tillverkare av Växelriktare och batterilösningar för solcellsanläggningar. Den mesta produktionen utförs strax utanför Kassel i Tyskland.

Tillbehör

Extratillbehör till din anläggning

Vi har ett brett utbud av tillbehör av olika slag, både SMA och Kostal har en egen elmätare som kan kommunicera med växelritkaren och portalen, så att du även kan se förbrukningen i portalen till din solcellsanläggning, detta gör att visualiseringen av din anläggning tas ytterligare en nivå upp.

Olika tekniker för att styra teknik i hemmet att användas optimalt tillsammans med solcellsanläggningen finns också.

Brandkårsbrytare är ett tillbehör som är mest användbart på lite större anläggningar där likströmskablaget går lite längre sträckor genom fastigheten eller på fasaden, som gör att du kan stänga av likströmmen från solcellsanläggningen med hjälp av Nödstopp eller brandlarm.

 

 

SMA
En av Världen största tillverkare av Växelriktare för solcellsanläggningar. Den mesta produktionen utförs strax utanför Kassel i Tyskland.

SMA Energy Meter
SMA Home Manager 2
SMA Data Manager M

KOSTAL
KOSTAL Solar Electric grundades 2006 och är en av de ledande tillverkarna av innovativa växelriktare och batterisystem för solcellsanläggningar för privatpersoner och småföretagare.
Kostal är ett tyskt familjeföretag, med den mesta produktionen i Tyskland.

Kostal Smart Energy meter