Regeringen lägger om energipolitiken – mer solenergi och vindkraft

Frida Johansson, vd Nordic solar tillsammans med en bild på solceller på taket till en skola

I en värld där klimatförändringarna knackar på dörren med allt större intensitet, har den svenska regeringen presenterat ett förslag för att omforma landets energipolitik. Med sikte på att möta det växande elbehovet från idag till år 2045, tar regeringens förslag sikte på en trygg, hållbar och framtidssäker energiförsörjning. Den gröna omställningen är i fokus, med målet att driva Sverige mot en mer hållbar framtid.

Mer solenergi och vindkraft

Solenergi och vindkraft är två pelare i regeringens strategi för att bredda och stärka Sveriges energiproduktion. Genom att investera i dessa förnybara energikällor kan Sverige minska sitt beroende av importerad energi och samtidigt bidra till globala klimatmål.

”Det är bra att regeringen har satt långsiktiga mål för energiproduktionen till 2045 och att solenergi är en viktig del för att uppfylla målen. Däremot hade vi gärna sett tydligare mål på kort sikt. Det finns ett stort behov av mer el i närtid och där är solenergi ett viktigt inslag”, säger Frida Johansson, vd på Nordic solar.

Ett elektrifierat framtidsmål

Med ökade behov av elektricitet drivs planeringen av det svenska elsystemet med målet att säkerställa tillgång till tillräckligt med el för att stödja en ökad elektrifiering. Detta inkluderar allt från industriell produktion till transportsektorn, vilka båda står inför en betydande omställning för att minska utsläppen av växthusgaser. Ett särskilt öga är riktat mot att möjliggöra den gröna omställningen, med en prognos att Sverige bör planera för ett elbehov om minst 300 terawattimmar (TWh) år 2045.

Utbyggnad av kärnkraft

För att uppnå målen anser regeringen att det krävs en kraftfull utbyggnad av alla typer av fossilfri energiproduktion. Detta sträcker sig från vindkraft till solenergi, och en betydande satsning på kärnkraft. Planen inkluderar en potentiell utbyggnad av kärnkraften som skulle kunna motsvara tio nya storskaliga reaktorer, med en total effekt om minst 2 500 megawatt (MW) tillgänglig senast år 2035.