Solcellsanläggning för bostadsrättsföreningar

Maxa din bostadsrättsförenings potential genom att omvandla outnyttjad takyta till en effektiv solcellsanläggning.

Solceller – en lönsam investering, oavsett höga eller låga elpriser

Upplev fördelarna med lägre elkostnader, ökad attraktivitet för föreningen och kostnadsbesparingar genom individuell mätning och debitering. Det höjer inte bara bostadsrättsförenings profil utan gör den mer lockande. Kort sagt, solenergi är förändrar, föreningen sparar pengar och skapar förnybar energi – en riktig win-win! 

 • Minskad elkostnad
 • Ökad attraktivitet för föreningen
 • Stabil och självförsörjande energi
 • Omfattande expertis och detaljkunskap från 15 års arbete med storskaliga solcellsprojekt.
 • Håller en hög kvalitetsstandard i alla steg, från planering till installation och efterföljande support.
 • Lokal närvaro med kontor i Karlstad och Töcksfors, bemannade med kvalificerad personal som har rätt utbildning och avtal.

Nordic Solar gör din solcellsinvestering lätt

Redo att sänka elkostnaderna? Säg hej till ett krångelfritt solcellsprojekt! Nordic Solar guidar din förening från första idé till en fungerande solenergianläggning, svarar på frågor och anpassar lösningar efter era behov. Som en långsiktiga partner, utnyttjar vi vår erfarenhet för att maximera föreningens potential. 

Kicka igång din solcellssatsning med oss

Vi dyker direkt in i föreningens elbehov och fastighetens tak för att maxa solenergin! Våra erfarna projektledare fixar allt – från några få solpaneler till hela parker. Vi utför en grundlig analys av föreningens energiförbrukning, nuvarande elabonnemang samt fastighetens unika fysiska egenskaper. All projektering och installation utförs av kvalificerad personal, alltid med ditt behov i fokus. Inget krångel, bara solsken! 

1. Första kontakten

Vid första kontakten går vi igenom dina frågor kring förutsättningar, kostnader, vad du tjänar, produktion, skatteavdrag för grön teknik mm.

2. Val av lösning

Därefter får du en offert på en anläggning som är baserad för dina förutsättningar och önskemål samt på våra erfarenheter från olika typer av solcellsinstallationer på tak och mark.

3. Installation

All planering samordnas noggrant tillsammans med dig. Vi levererar oftast materialet i samband med installation och arbetet utförs alltid under ledning av vår personal. 

4. Driftsättning

Alla nödvändiga kontakter med din elnätsägare sköter vi om. 

När du tecknat avtal med ett elhandelsbolag kan du ta betalt för ditt elöverskott.  Har du rätt till skattereduktion, begär du detta i din inkomstdeklaration.

5. Överlämning

När anläggningen är installerad och klar, går vi tillsammans igenom hur den fungerar och vad som är viktigt at tänka på för en lång och problemfri elproduktion.

6. Support

Om problem skulle uppstå, har du tillgång till vår kunniga personal som i första hand bistår dig direkt på telefon. Skulle det visa sig att du behöver hjälp på plats hos dig, har vi tekniker och installatörer tillgängliga för ett besök.

Ett av våra många sol(skens)projekt:

HSB-Blixten

Toppeffekt: 489,7 kWp
Elproduktion: ca 460 000 kWh/år
Besparing IMD: ca 650 000 kr/år
Solcellspaneler: 1166 stycken vilket motsvarar 2332 kvm
Växelriktare: 17 st
Driftsatt: 2024
Entreprenad tillsammans med HSB Värmland och Hagmans tak 

Läs mer om solcellsinstallationen hos BRF Blixten!

BRF Blixten, Uppsala: 460 000 kWh/år

BRF Blixten har fått en solig makeover och har investerat i inget mindre än 1166 solceller, vilket motsvarar 2332 kvadratmeter solcellskärlek! Genom att sätta upp solceller har bostadsrättsföreningen minskat sin elförbrukning med ca 460 000 kWh per år. Och, IMD gör att BRF Blixten sparar ca 650 000kr/år i fastaavgifter till nätbolaget. 

Läs mer om solcellsinstallationen hos BRF Blixten!

IMD: Ditt hemliga vapen för smartare elräkningar!

IMD – Individuell Mätning och Debitering – gör det möjligt att anpassa elräkningarna efter exakt hur mycket el varje lägenhet faktiskt förbrukar, vilket ger en mer rättvis och personlig kostnadsfördelning.

Istället för att varje lägenhet har sitt eget elabonnemang, har hela fastigheten ett enda. Ett smart mätsystem håller koll på hur mycket var och en faktiskt använder. Och vet du vad som är ännu bättre? Det leder ofta till att lägenhetsägaren blir mer uppmärksam på sin elförbrukning. När IMD teamar upp med solceller på taket, blir magin komplett.  

 • Sänkta kostnader för hela föreningen och varje enskilt hushåll
 • Kombinera solceller med IMD och elbilladdstationer
 • Lagra överskottsel för att öka egenanvändningen
 • Höj effekten utan att ändra huvudsäkringen
 • Minska topparna i effektuttag för lägre elkostnader
 • Ha backup vid strömavbrott
 • Stöd elnätet och tjäna pengar på sikt

Smart energilagring för din bostadsrättsförening

Med ett batteri till bostadsrättsföreningens solceller blir det som att ha en liten energiskattkista i fastigheten. Föreningen samlar på sig solens strålar under dagen och kan sen använda den sparade energin när solen har gått ner. Solenergin kan användas som extra kraft för elbilsladdning eller som en backup-plan vid strömavbrott. Och vet du vad? Att investera i batterier kan skapa fler möjligheter till intäkter. Föreningen kan välja att endast hyra ut batteriet till CheckWatt och då generera inkomster genom att bidra med energi till elnätet vid tider av hög efterfrågan. Dock är det två alternativen för batterianvändning ovan inte möjliga att kombinera, föreningen måste välja ett av alternativen.

Teckna serviceavtal

Vi på Nordic Solar vill att du som kund är lika nöjd över tid som när anläggningen nyinstallerades. För att säkerställa en lång och problemfri drift erbjuder vi serviceavtal.

 • Fjärrövervakning, teknisk support och felsökning.
 • Underhållsplan, regelbundna servicebesök och termografering.
 • Regelbundna produktionsrapporter och möjligheten till förlängda garantier.

Kontakta oss för fri offert

Är du nyfiken på hur solceller kan minska ditt företags elpriskostnader, samtidigt som det stärker er hållbarhetsprofil? Genom att satsa på solenergi får ni tillgång till egen, förnybar energi och blir mindre beroende av de svängande elpriserna. Kontakta oss för att utforska hur ditt företag kan dra nytta av solceller och skapa en win-win för både er och miljön!

 

Några av våra sol(skens)projekt:

BRF Aktern (kopia)

Effekt: 107 kW
Elproduktion: ca 110000 kWh/år
Solcellspaneler: Trina Solar 285Wp
Växelriktare: SMA Takyta: ca 650 kvm
Driftsatt: 2020
Beställare: HSB

BRF Aktern, Karlstad: 110 000 kWh/år

BRF Druvan Drottninggatan Karlstad solceller Nordic Solar

Effekt: 20kW
Elproduktion: ca 22 000 kWh/år
Solcellspaneler: Q-Cells 325W
Växelriktare: SMA Takyta: ca 120m2
Driftsatt: 2020
Beställare: BRF Druvan

BRF Druvan, Karlstad: 22 000 kWh/år

Vanliga frågor kring ditt beslut att investera i solceller

Här har vi samlat de vanligaste frågorna gällande solceller, installation och produktion av solel. 

Innan installationen

Efter installationen

Generellt

Ordlista

AC, växelström. Den typ av ström som vi har i vårt elnät. 

DC, likström. Den typ av ström som solceller och batterier använder. 

Azimutvinkel anger solcellernas riktning med avseende på väderstreck. När man pratar om solenergi utgår man ofta från söder och räknar sedan medsols. Det innebär att söder = 0 grader, väster = 90 grader, öster = -90 grader och norr = 180 grader. 

Elhandelsföretagen köper och säljer el. Du kan själv välja vem du vill köpa resp sälja din solel till/från. 

Elnätsföretagen äger elnäten som elen transporteras genom. Elnätsföretagen har en ensamrätt upp till en viss spänningsnivå för att bygga och driva elnät inom ett geografiskt område. Ditt elnäts- och elhandelsföretag behöver inte ingå i samma koncern. 

Huvudsäkringen utgör en begränsning i hur mycket el du kan använda samtidigt i fastigheten. 

Kilowatt (kW) är ett mått på effekt, det vill säga hur mycket energi som omvandlas under en sekund. 

Kilowattimme (kWh) är ett mått på energi. En brödrost med effekt på 1 kW som används en halvtimme förbrukar 1 kW * 0,5 timme (h) = 0,5 kWh. 

Mono- och polykristallina solceller beskriver hur materialet inne i solcellerna är uppbyggt. Generellt har monokristallina solceller högre verkningsgrad men även något högre pris än polykristallina solceller. 

Solceller består av ett ljuskänsligt halvledarmaterial (oftast kisel) som omvandlar energin i solinstrålningen till likström. När solen lyser på solcellen uppstår en elektrisk spänning mellan dess fram- och baksida. Om dessa kopplas samman med en elkabel börjar elektroner röra sig från den ena sidan till den andra och likström genereras.

Solcellspanel eller solcellsmodul består av flera solceller som är seriekopplade. 

Solcellsanläggning består av flera seriekopplade solcellspaneler. 

Toppeffekten (kWp, kWt) för en solcellsanläggning anges ofta i kWp (kilowatt peak) eller kWt (kilowatt toppeffekt) och är summan av märkeffekten på alla solcellspaneler som ingår i anläggningen. Den verkliga maxeffekten som anläggningen kommer att leverera är oftast lägre än toppeffekten. 

Verkningsgrad. Solcellpanelens verkningsgrad anger hur stor del av solstrålningen som omvandlas till elenergi. Många solcellspaneler på marknaden har en verkningsgrad på runt 16–17 %, vilket det betyder att ungefär en sjättedel av energin i solstrålningen omvandlas till el (likström). I kablar och växelriktare får man en del förluster som gör att systemverkningsgraden blir lägre än för en enskild panel. 

Växelriktaren ena uppgift är att omvandla likströmmen som genereras av solcellspanelerna till växelström, vilket krävs för att kunna koppla in solcellsanläggningen på elnätet eller använda elen i din bostad. Vid denna omvandling blir det alltid förluster, så ju effektivare växelriktaren är desto mer el kan ditt solcellssystem producera. 

Växelriktarens andra uppgift är att belasta solcellspanelerna optimalt, så att du får ut mesta möjliga effekt vid olika solinstrålning. Dessutom måste elen ha god kvalitet.