Gör din fastighet till en energihjälte med solceller

Med solceller förvandlar du din takyta till en smart energiinvestering som direkt minskar fastighetens elkostnader och ökar verksamhetens lönsamhet.

Fördelar med solenergi för fastighetsägare

Att hoppa på solenergitåget är inte bara smart för lönsamheten – det främjar en övergång bort från fossila bränslen! Medan ditt företag gör sitt dagliga race, pumpar era egna solcellspaneler ut energi precis när ni behöver det mest. Inte nog med att ni kommer att se era elräkningar krympa – att ha egna solceller gör er också till en verksamhet som uppfattas som modern och resurseffektiv 

  • Bidra till omställningen från beroende av fossil energi
  • Kostnadsbesparingar och ökat värde på fastigheten
  • 25 års effektgaranti och skräddarsydda serviceavtal
  • 15 års erfarenhet av stora solcellsprojekt och detaljkunskap
  • Fokus på kvalitet genom hela processen, från projektering till installation och support
  • Kontor i Karlstad och Töcksfors med egen personal med relevant utbildning och avtal

Solenergi med Nordic solar

Nordic Solar erbjuder en helhetslösning inom solel, inklusive projektering, installation och service av solelanläggningar och batterilagring. Vi hanterar totalentreprenader från koncept till nyckelfärdiga anläggningar för en bred kundbas. Med över 3000 installationer och expertis inom flera relevanta områden, är Nordic Solar en ledande leverantör för dig som söker pålitliga solellösningar. 

Kicka igång din solcellssatsning med oss

Vi dyker direkt in i dina elbehov och fastighetens tak för att maxa solenergin, allt med ett team från Karlstad eller Töcksfors! Våra erfarna säljare och projektledare gör en grundlig analys av din energiförbrukning, ditt nuvarande elabonnemang samt fastighetens unika fysiska egenskaper. All projektering och installation utförs av kvalificerad personal. Inget krångel, bara solsken! 

1. Första kontakten

Vid första kontakten går vi igenom dina frågor kring förutsättningar, kostnader, vad du tjänar, produktion, skatteavdrag för grön teknik mm.

2. Val av lösning

Därefter får du en offert på en anläggning som är baserad för dina förutsättningar och önskemål samt på våra erfarenheter från olika typer av solcellsinstallationer på tak och mark.

3. Installation

All planering samordnas noggrant tillsammans med dig. Vi levererar oftast materialet i samband med installation och arbetet utförs alltid under ledning av vår personal. 

4. Driftsättning

Alla nödvändiga kontakter med din elnätsägare sköter vi om. 

När du tecknat avtal med ett elhandelsbolag kan du ta betalt för ditt elöverskott.  Har du rätt till skattereduktion, begär du detta i din inkomstdeklaration.

5. Överlämning

När anläggningen är installerad och klar, går vi tillsammans igenom hur den fungerar och vad som är viktigt at tänka på för en lång och problemfri elproduktion.

6. Support

Om problem skulle uppstå, har du tillgång till vår kunniga personal som i första hand bistår dig direkt på telefon. Skulle det visa sig att du behöver hjälp på plats hos dig, har vi tekniker och installatörer tillgängliga för ett besök.

Ett av våra många sol(skens)projekt:

Sonnelids-Mio Karlstad 1

Elproduktion på en takyta om ca 1200 kvm: ca 239000 kW/år
Effekt: 268 kW
Solcellspaneler: Trina Solar 375Wp
Växelriktare: SMA Core1
Driftsatt: 2021
Beställare: Karlstads Energi/Mio Sonnelids Möbler

Mio Sonnelids möbler, Karlstad: ca 239000 kWh/år

Ett kraftpaket till solcellsanläggning som började lysa starkt under 2021! Med en robust effekt på 268 kW och en årlig elproduktion på ungefär 239000 kWh, tar Mio Sonnelids möbler i Karlstad solenergi till nya höjder.

Solceller plus batterilagring

– en kraftfull kombination för framtiden

Boosta din inkomst och lys upp elnätet – bli en del av solcells- och batterirevolutionen! Med batterier kopplade till Checkwatt accelererar du återbetalningen av din investering och blir samtidigt elnätets superhjälte. Genom att låta Checkwatt styra ditt batteri får du en regelbunden betalning insatt direkt på ditt bankkonto varje månad. 

pixii red

Kontakta oss för fri offert

Är du nyfiken på hur solceller kan minska ditt företags elpriskostnader, samtidigt som det stärker er hållbarhetsprofil? Genom att satsa på solenergi får ni tillgång till egen förnybar energi och blir mindre beroende av svängande elpriser. Kontakta oss för att utforska hur ditt företag kan dra nytta av solceller och skapa en win-win för både er och miljön!

 

Några av våra sol(skens)projekt:

Tingvalla

Toppeffekt: 195 kWp
Solcellspaneler: QCells
Antal paneler: 500 st
Växelriktare: 3 st SMA Core 1
Takyta: 900 kvm
Driftsatt: 2022
Beställare: NCC

Tingvalla isstadion - Karlstad: ca 100000 kWh/år

fjadern

Effekt: 254 kW
Elproduktion: ca 233000 kW/år
Solcellspaneler: Q-Cells 350Wp
Växelriktare: SMA Core 1
Takyta: ca 1200 kvm
Driftsatt: 2021
Beställare: Albér Fastigheter

Fjädern, Våxnäs Karlstad: ca 233000 kWh/år

Nokalux solceller frastigheter Nordic Solar

Effekt: 73kW
Elproduktion: ca 65 000kWh/år
Solcellspaneler: Q-Cells 320Wp
Växelriktare: SMA Takyta: ca 600m2
Driftsatt: 2019
Beställare: Nokalux

Nokalux, Töcksfors: ca 65 000 kWh/år

Vanliga frågor kring ditt beslut att investera i solceller

Här har vi samlat de vanligaste frågorna gällande solceller, installation och produktion av solel. 

Innan installationen

Efter installationen

Generellt

Ordlista

AC, växelström. Den typ av ström som vi har i vårt elnät. 

DC, likström. Den typ av ström som solceller och batterier använder. 

Azimutvinkel anger solcellernas riktning med avseende på väderstreck. När man pratar om solenergi utgår man ofta från söder och räknar sedan medsols. Det innebär att söder = 0 grader, väster = 90 grader, öster = -90 grader och norr = 180 grader. 

Elhandelsföretagen köper och säljer el. Du kan själv välja vem du vill köpa resp sälja din solel till/från. 

Elnätsföretagen äger elnäten som elen transporteras genom. Elnätsföretagen har en ensamrätt upp till en viss spänningsnivå för att bygga och driva elnät inom ett geografiskt område. Ditt elnäts- och elhandelsföretag behöver inte ingå i samma koncern. 

Huvudsäkringen utgör en begränsning i hur mycket el du kan använda samtidigt i fastigheten. 

Kilowatt (kW) är ett mått på effekt, det vill säga hur mycket energi som omvandlas under en sekund. 

Kilowattimme (kWh) är ett mått på energi. En brödrost med effekt på 1 kW som används en halvtimme förbrukar 1 kW * 0,5 timme (h) = 0,5 kWh. 

Mono- och polykristallina solceller beskriver hur materialet inne i solcellerna är uppbyggt. Generellt har monokristallina solceller högre verkningsgrad men även något högre pris än polykristallina solceller. 

Solceller består av ett ljuskänsligt halvledarmaterial (oftast kisel) som omvandlar energin i solinstrålningen till likström. När solen lyser på solcellen uppstår en elektrisk spänning mellan dess fram- och baksida. Om dessa kopplas samman med en elkabel börjar elektroner röra sig från den ena sidan till den andra och likström genereras.

Solcellspanel eller solcellsmodul består av flera solceller som är seriekopplade. 

Solcellsanläggning består av flera seriekopplade solcellspaneler. 

Toppeffekten (kWp, kWt) för en solcellsanläggning anges ofta i kWp (kilowatt peak) eller kWt (kilowatt toppeffekt) och är summan av märkeffekten på alla solcellspaneler som ingår i anläggningen. Den verkliga maxeffekten som anläggningen kommer att leverera är oftast lägre än toppeffekten. 

Verkningsgrad. Solcellpanelens verkningsgrad anger hur stor del av solstrålningen som omvandlas till elenergi. Många solcellspaneler på marknaden har en verkningsgrad på runt 16–17 %, vilket det betyder att ungefär en sjättedel av energin i solstrålningen omvandlas till el (likström). I kablar och växelriktare får man en del förluster som gör att systemverkningsgraden blir lägre än för en enskild panel. 

Växelriktaren ena uppgift är att omvandla likströmmen som genereras av solcellspanelerna till växelström, vilket krävs för att kunna koppla in solcellsanläggningen på elnätet eller använda elen i din bostad. Vid denna omvandling blir det alltid förluster, så ju effektivare växelriktaren är desto mer el kan ditt solcellssystem producera. 

Växelriktarens andra uppgift är att belasta solcellspanelerna optimalt, så att du får ut mesta möjliga effekt vid olika solinstrålning. Dessutom måste elen ha god kvalitet.