Solcellspaket för villor

Därför ska du investera i solceller!

Upptäck det perfekta solcellspaketet anpassat för din villa. Låt oss hjälpa dig att investera smart i solenergi och upplev fördelarna med att både sänka dina energikostnader och bidra till en mer hållbar energiframtid. Gör valet idag och låt din investering i solenergi börja betala av sig omgående. 

 • Minska dina elkostnader
 • Öka värdet på din bostad
 • Sälj och tjäna pengar på din överskottsel

Upptäck våra högeffektiva solceller

– designade för bästa prestanda och med hög kvalitet!

Solcellspaket

Mindre tak

Kräver en takyta på ca 32 m2

Förväntad produktion:
ca 6800 kWh/år

Antal solcellspaneler:
16 st (7,2 kWp)

Trefasansluten växelriktare:
1 st SMA STP 6.0 växelriktare

Garanti:
25 års produktgaranti och 30 års effektgaranti 

Solcellspaket

Mellanstora tak

Kräver en takyta på ca 56 m2

Förväntad produktion:
ca 12 000 kWh/år

Antal solcellspaneler:
28 st (12,6 kWp)

Trefasansluten växelriktare:
1 st SMA STP 8.0 växelriktare

Garanti:
25 års produktgaranti och 30 års effektgaranti 

Solcellspaket

Större tak

Kräver en takyta på ca 68 m2

Förväntad produktion:
ca 14 600 kWh/år

Antal solcellspaneler:
34 st (15,3 kWp)

Trefasansluten växelriktare:
1 st SMA STP 10.0 växelriktare

Garanti:
25 års produktgaranti och 30 års effektgaranti 

Solceller - från planering till leverans av solenergi

1. Första kontakten

Vid första kontakten går vi igenom dina frågor kring förutsättningar, kostnader, intäkter på såld överskottsel, produktion, skatteavdrag för grön teknik mm.

2. Val av lösning

Därefter får du en solcellsoffert som är baserad för dina förutsättningar och önskemål samt på våra erfarenheter från olika typer av installationer på tak och mark.

3. Installation

All planering samordnas noggrant tillsammans med dig. Vi levererar oftast materialet i samband med installation och arbetet utförs alltid under ledning av vår personal. 

4. Driftsättning

Alla nödvändiga kontakter med din elnätsägare sköter vi om. När du tecknat avtal med ett elhandelsbolag kan du ta betalt för ditt elöverskott. Har du rätt till skattereduktion, begär du det i din inkomstdeklaration.

5. Överlämning

När din solcellsanläggning är installerad och klar, går vi tillsammans igenom hur den fungerar och vad som är viktigt att tänka på för att du ska få en lång och problemfri elproduktion.

6. Support

Om problem skulle uppstå, har du tillgång till vår support som i första hand bistår dig direkt på telefon. Skulle det visa sig att du behöver hjälp på plats hos dig, har vi tekniker och installatörer tillgängliga för ett besök.

Förverkliga dina solcellsplaner med Nordic Solar som helhetsleverantör!

 • Nordic Solar är en ledande aktör inom solenergi, med en gedigen historia. Vi stoltserar med solcellsanläggningar som har över 15 års driftstid!
 • Väljer du oss får du en transparent offert med fast pris, grönt avdrag och en nyckelfärdig lösning för både tak- och markinstallationer.
 • Baserade i Värmland, med all expertis inhouse, garanterar våra fastanställda medarbetare med svensk yrkesutbildning noggranna och professionella installationer.
 • Nordic Solar är registrerat hos Elsäkerhetsverket och certifierat av Svensk Solenergi, vilket garanterar trygga och elsäkra solcellsinstallationer utförda av vår auktoriserade elinstallatör.
 • Kundnöjdhet är vår högsta prioritet och den bästa marknadsföringen. Vi uppmuntrar dig att fråga grannar och bekanta om våra solcellsinstallationer!
 • Vi erbjuder produkter anpassade för det nordiska klimatet, tillverkade i Skandinavien, i samarbete med ledande tillverkare. Med våra CE-märkta produkter garanterar vi pålitliga och hållbara lösningar.
 • Våra takfästen och montageskenor, skräddarsydda för svenska tak och det skandinaviska klimatet, är egenutvecklade och tillverkade av återvunnet aluminium i Töcksfors och Norge, vilket minskar vår miljöpåverkan.

Några av våra sol(skens)projekt:

eaaa5eac09137f9089817117319917

Elproduktion Mellanstort tak: ca 11000 kWh/år
Effekt: 11 kW
Solcellspaneler: Q-Cells 375W
Växelriktare: SMA STP10.0
Takyta: ca 53 kvm
Driftsatt: 2021
Beställare: Privat villa i Karlstad

Solcellspaket Mellanstora tak: 11000 kWh/år

Röd villa med monterade solceller på taket.

Elproduktion Större tak: ca 12400 kWh/år
Effekt: 14,6 kW
Solcellspaneler: Q-Cells 340W
Växelriktare: Kostal Takyta: ca 75 kvm
Driftsatt: 2020
Beställare: Privat villa i Ed

Solcellspaket Större tak: 12400 kWh/år

Solceller med förväntad livslängd över 30 år

Med vår installations- och produktgaranti alla våra solcellsinstallationer kan du känna dig helt trygg med att din solcellsanläggning kommer att leverera solenergi länge. Så slappna av och låt solen göra jobbet. 

 • Åtminstone 30 års livslängd
 • 25 års effektgaranti
 • Minimalt underhåll
 • Tjäna pengar på överskottsel

Jag vill ha en kostnadsfri offert!

Starta din väg mot minskade elräkningar och extra inkomster idag med en kostnadsfri offert, alltid med fasta priser! Vi står redo att svara på alla dina frågor och klargöra vad detta innebär för dig ekonomiskt och tidsmässigt. Fyll i formuläret, så hör vi av oss till dig. 

 

Några av våra sol(skens)projekt:

Lena Rihem

Elproduktion Större tak:16500 kWh/år
Effekt:
18,6 kW
Toppeffekt:
 18,6 kWp
Solcellspaneler: Q-Cells 345W
Växelriktare: SMA STP 15000 TL-30
Takyta: ca 98 kvm
Driftsatt: 2022
Beställare: Privat villa i Sunne

Solcellspaket Större tak: 16500 kWh/år

Villla solceller Karlstad Nordic Solar

Elproduktion Större tak:ca 13 800 kW/år
Effekt:
13,9 kW
Solcellspaneler: Q-Cells 330Wp
Växelriktare: SMA Takyta: ca 75 kvm
Driftsatt: 2020
Beställare: Privat villa i Karlstad

Solcellspaket Större tak: 13800 kWh/år

bddc5552fbdb964f1d3faea95ab8e5

Elproduktion Mellanstora tak:ca 10000 kW/år
Effekt:
10 kW
Solcellspaneler: Trina Solar 375Wp
Växelriktare: SMA STP 10.0
Takyta: ca 46 kvm
Driftsatt: 2021
Beställare: Privat villa på Hammarö

Solcellspaket Mellanstora tak: 10000 kWh/år

Irvi Johansson

Elproduktion: 9800 kWh/år
Effekt: 11 kW
Solcellspaneler: Q-Cells 345W
Växelriktare: Kostal Plenticore Plus 8,5
Takyta: ca 58 kvm
Driftsatt: 2022
Beställare: Privat villa i Karlstad

Solcellspaket Mellanstora tak: 9800 kWh/år

Vanliga frågor kring ditt beslut att investera i solceller

Här har vi samlat de vanligaste frågorna gällande solceller, installation och produktion av solel. 

Allt du behöver veta av din solcellsanläggning

Generellt

Växelriktare

Elbilsladdning

Solcellsanläggning

Energilager

Allt du behöver veta av din solcellsanläggning

Generellt

Solcellsanläggning

Ordlista

AC, växelström. Den typ av ström som vi har i vårt elnät. 

DC, likström. Den typ av ström som solceller och batterier använder. 

Azimutvinkel anger solcellernas riktning med avseende på väderstreck. När man pratar om solenergi utgår man ofta från söder och räknar sedan medsols. Det innebär att söder = 0 grader, väster = 90 grader, öster = -90 grader och norr = 180 grader. 

Elhandelsföretagen köper och säljer el. Du kan själv välja vem du vill köpa resp sälja din solel till/från. 

Elnätsföretagen äger elnäten som elen transporteras genom. Elnätsföretagen har en ensamrätt upp till en viss spänningsnivå för att bygga och driva elnät inom ett geografiskt område. Ditt elnäts- och elhandelsföretag behöver inte ingå i samma koncern. 

Huvudsäkringen utgör en begränsning i hur mycket el du kan använda samtidigt i fastigheten. 

Kilowatt (kW) är ett mått på effekt, det vill säga hur mycket energi som omvandlas under en sekund. 

Kilowattimme (kWh) är ett mått på energi. En brödrost med effekt på 1 kW som används en halvtimme förbrukar 1 kW * 0,5 timme (h) = 0,5 kWh. 

Mono- och polykristallina solceller beskriver hur materialet inne i solcellerna är uppbyggt. Generellt har monokristallina solceller högre verkningsgrad men även något högre pris än polykristallina solceller. 

Solceller består av ett ljuskänsligt halvledarmaterial (oftast kisel) som omvandlar energin i solinstrålningen till likström. När solen lyser på solcellen uppstår en elektrisk spänning mellan dess fram- och baksida. Om dessa kopplas samman med en elkabel börjar elektroner röra sig från den ena sidan till den andra och likström genereras.

Solcellspanel eller solcellsmodul består av flera solceller som är seriekopplade. 

Solcellsanläggning består av flera seriekopplade solcellspaneler. 

Toppeffekten (kWp, kWt) för en solcellsanläggning anges ofta i kWp (kilowatt peak) eller kWt (kilowatt toppeffekt) och är summan av märkeffekten på alla solcellspaneler som ingår i anläggningen. Den verkliga maxeffekten som anläggningen kommer att leverera är oftast lägre än toppeffekten. 

Verkningsgrad. Solcellpanelens verkningsgrad anger hur stor del av solstrålningen som omvandlas till elenergi. Många solcellspaneler på marknaden har en verkningsgrad på runt 16–17 %, vilket det betyder att ungefär en sjättedel av energin i solstrålningen omvandlas till el (likström). I kablar och växelriktare får man en del förluster som gör att systemverkningsgraden blir lägre än för en enskild panel. 

Växelriktaren ena uppgift är att omvandla likströmmen som genereras av solcellspanelerna till växelström, vilket krävs för att kunna koppla in solcellsanläggningen på elnätet eller använda elen i din bostad. Vid denna omvandling blir det alltid förluster, så ju effektivare växelriktaren är desto mer el kan ditt solcellssystem producera. 

Växelriktarens andra uppgift är att belasta solcellspanelerna optimalt, så att du får ut mesta möjliga effekt vid olika solinstrålning. Dessutom måste elen ha god kvalitet.