STÖDTJÄNSTER (BALANSTJÄNSTER)

Upplåt ditt batteri och gör en oväntat bra affär!

Nu kan du kan vara med och skapa balans i elnätet och samtidigt tjäna pengar. Genom att upplåta ditt batteri, får du möjlighet att stötta Svenska kraftnät i deras arbeta att balansera vårt svenska elnät på bästa sätt, samtidigt som du gör en oväntat bra affär!

Så här går det till

Vi har ett servicepartneravtal med Checkwatt, vilket är en förutsättning för att du som kund ska kunna upplåta ditt batteri och därmed kunna tjäna pengar på det.

Avtalet innebär att du överlåter styrningen av ditt batteri och får betalt genom en månatlig ersättning som sätts in på ditt bankkonto. Den utrustning som du behöver, installerar vi efter överenskommelse med dig. Vad intäkten blir, är beroende av vilken typ av utrustning du har, storlek på batteriet mm.

När du väljer att överlåta styrningen av batteriet, väljer du samtidigt bort möjligheten att använda batteriet för egen del så länge som du nyttjar Checkwatt. Men ett är säkert, du får hög avkastning på din investering och en snabbare avbetalning på ditt batteri i förhållande till en mer traditionell användning.

Kontrollera din elhandlare

Nordic Solar tar hand om hela processen och det som krävs av dig som kund är att du har elavtal med en elhandlare som har balansansvar. Kontrollera så att ditt elhandelsföretag har avtal med ett balansansvarigt företag eller själva är balansansvarig innan du tecknar avtal med oss.

Vill du tjäna pengar på ditt batteri och göra en oväntat bra affär - kontakta oss för mer information!

1. Ditt batteri

Du upplåter ditt batteri för att kunna tjäna pengar på det.

2. Stödtjänsten

Via stödtjänsten kan Svenska Kraftnät ta hjälp av ditt batteri vid behov av att balansera det svenska elnätet.

3. Balansansvar

För att Svenska Kraftnät ska kunna det måste ditt elhandelsföretag ha balansansvar eller vara knuten till ett balansansvarigt företag. 

4. Balans

Det balansansvariga företaget säkerställer att det är balans mellan producerad och konsumerad el.

5. Svenska kraftnät

Svenska kraftnät har nu möjlighet att nyttja ditt batteri för att säkerställa elnätets prestanda. 

5. Ersättning till dig

Som tack ersätter Svenska kraftnät dig kontinuerligt oberoende av om ditt batteri har nyttjats eller ej.

Två olika lösningar

Vi erbjuder två olika lösningar, beroende på storleken på batteriet:

För privatmarknaden är det i första hand Kostal som gäller. Deras Plenticore-serie är testad och godkänd och finns i storlekar upp till 10kW.

För företag och lite större anläggningar är det Pixiis batterissystem som vi erbjuder. Idag har de lösningar från 10kW och upp till MW-storlek som vi erbjuder.

Läs mer

Det finns mycket information i detta ämne och vi rekommenderar att läsa mer på följande hemsidor:

Checkwatt

Här finns information om stödtjänsten, listor på vilka företag som har balansansvar mm.

Svenska Kraftnät

Mer teknisk beskrivning av stödtjänster.

Kontakta oss

Kontakta oss genom att fylla i formuläret, för mer information om våra lösningar och hur förutsättningarna är för din del att nyttja dessa tjänster!

Till formuläret...

Energilager

Både privatpersoner, företag och organisationer har möjlighet att installera ett batteri för att tillgodose de egna behoven. På senare år har det kommit fram flera producenter av högkvalitativa batterier avsedda för installation i fastigheter. Vi på Nordic Solar har allierat oss med de främsta och skaffat oss mängder av erfarenhet av installation och produkter. Primärt erbjuder vi batteriinstallationer i samband med våra solcellsinstallationer, vilket ger mycket bra funktionalitet, men det förekommer även att vi installerar enbart batterier som då har till uppgift att tillhandahålla extra effekt vid exempelvis elbilsladdning eller backup vid strömavbrott.

Vi kan idag erbjuda två olika lösningar för Nordic Solars stödtjänst. För privatmarknaden är det i första hand Kostal och deras Plenticore-serie som gäller. De finns i storlekar upp till 10 kW.

För företag och lite större anläggningar är det Pixiis batterissystem som vi erbjuder. Här erbjuder vi lösningar från 10 kW och upp till MW-storlek.

Läs mer...

Kontakta oss  Läs mer om hur vi hanterar GDPR.

  Tack för att du är intresserad av att anlita oss för att upplåta ditt batteri till Nordic Solars stödtjänst, och tjäna oväntat mycket pengar på köpet!

  Fyll i ditt namn, ort och telefonnummer så kontaktar vi dig och tittar igenom vilken som är den bästa lösningen för dig!

  Vanliga frågor (FAQ)

  Vilken utrustning krävs?

  Förutom kommunikationsenhet och installationskit från vår partner Checkwatt, behövs en batterienhet från Kostal B1 (upp till 10 kW) eller ett batterisystem från Pixii (från 10 kW och uppåt).

  Om jag redan har en solcellsanläggning, kan jag komplettera med batteri i efterhand?

  Det går alldeles utmärkt att komplettera din solcellsanläggning med batteri. Fungerar inte din befintliga växelriktare tillsammans med energilagret, så är det enkelt att byta ut den eller komplettera med en separat växelriktare för batteriet.

  Kan vi även använda batteriet i vårt hem?

  Om ni upplåter ert batteri till Svenska Kraftnät, så kan man inte använda någon del av batteriet för andra ändamål. Men det är ekonomiskt mest lönsamt att utnyttja all kapacitet för stödtjänsten, även om det innebär att man inte kan använda någon del av batteriet för andra ändamål som t ex dygnslagring eller peakshaving.

  Hur mycket slits mitt batteri?

  När du upplåter ditt batteri till Svenska kraftnät är det de som styr över ditt batteri. Ett batteri slits som mest när man närmar sig helt tomt resp fulladdat. De ser dock till att lagringskapaciteten ligger runt 60 procent vilket beror på att man ska både kunna ladda ur och i beroende om frekvensen behöver justeras uppåt eller nedåt. Att låta Svenska Kraftnät sköta laddningen i batteriet sliter med andra ord inte mer på det än om du bara använder det själv.

  Varför behövs stödtjänster och hur hjälper mitt batteri till?

  Det går inte att förutse allt och det uppstår hela tiden avvikelser från de balansansvarigas driftplaner. En plötslig köldknäpp kan till exempel ge extra behov av uppvärmning och olika former av störningar kan påverka elproduktionen eller överföringsförmågan i elnätet.

  Svenska kraftnät ansvarar för balansering av hela det svenska kraftsystemet i nutid. Det innebär i praktiken att Svenska kraftnäts kontrollrum övervakar kraftsystemet hela tiden och gasar och bromsar när det behövs för att säkra balansen.

  För att kunna göra det används olika typer av verktyg, så kallade stödtjänster och avhjälpande åtgärder. De kan mycket enkelt liknas vid att ha tillgång till olika reservdunkar som kan användas för att tillfälligt antingen fylla på eller tappa ur just det som kraftsystemet behöver, när det behövs. Det är här ditt batteri kommer in i bilden. Det fungerar som ett av flera "reservdunkar".

  Vad är frekvensbalansering?

  Vi har många olika kraftslag i det svenska elsystemet. Sol, vind, vatten, kärnkraft och övrig värmekraft ger oss en mix av energikällor som är viktiga för att reglera balansen mellan produktion och förbrukning. En av Svenska kraftnäts viktigaste uppgifter är att upprätthålla kortsiktig balans mellan produktion och förbrukning av el.

  För att elnätet ska vara i balans, ska det ligga på en frekvens på 50 Hertz (Hz). Frekvens är en vågvibration som transporterar energi. Den mäts efter antalet svängningar per sekund. Frekvensen för el mäts i enheten Hz.

  Vad innebär det att ha balansansvar och hur vet jag om mitt elhandelsföretag är balansansvarig?

  Som balansansvarig ansvarar man för att det är balans mellan tillförsel och uttag av el från Sveriges elsystem för de mätpunkter där man har balansansvar.

  För att du ska kunna erbjuda ditt batteri som stödtjänst måste ditt elhandelsbolag vara balansansvarig eller vara knutna till ett balansansvarigt företag som i sin tur har avtal med Svenska Kraftnät. Det är få elhandelsföretag har direkta avtal med Svenska kraftnät om balansansvar.

  Det balansansvariga företaget garanterar att de tar ansvar för att det är balans mellan den el som levereras av dig och den som konsumeras i elnätet. Svenska kraftnät är i sin tur den statliga myndighet som förvaltar och utvecklar det svenska elnätet.

  Källa till svaren här ovan är i de flesta fall hämtad från Checkwatts och Svenska kraftnäts hemsidor.