Vad består en solcellsanläggning av för delar?

En nätansluten solcellsanläggning består framför allt av solcellspaneler och växelriktare. Solcellerna i panelerna är kiselbaserade och monteras på stativ på taket eller på marken. De omvandlar energin i solinstrålningen till likström.

Växelriktaren finns monterad inne i ett förråd, under ett tak utomhus eller på annan torr och dragfri plats. Växelriktaren omvandlar likströmmen från solcellspanelerna till växelström, som de flesta apparater i vårt elnät använder. All el som inte nyttjas av i hushållet levereras ut på elnätet.