Vad händer med min solelproduktion om det blir strömavbrott i fastigheten?

Om du skulle få strömavbrott i din fastighet, slutar din solcellsanläggning att fungera, eftersom växelriktaren slås av med automatik. Detta är av säkerhetsskäl för de som arbetar med att reparera elnätet, men även för att komponenter i elnätet kan ta skada om el matas ut okontrollerat. Av samma skäl slås även jordningen av.

Det är ändå viktigt att anta att anläggningen är strömförande, även vid strömavbrott, eftersom solcellerna fortfarande absorberar solljuset.

För att kunna använda din solcellsanläggning vid strömavbrott behöver du komplettera anläggningen följande: 

  • energilager i form av batterier
  • en frånskiljare, för att kunna koppla bort anläggningen från elnätet
  • ett eget, separat jorduttag för anläggningen, av elsäkerhetsskäl
  • en hybridväxelriktare som är kompatibel med dina batterier