Vad måste jag göra direkt efter att min solcellsanläggning är färdiginstallerad?

Bland det första du måste göra är att teckna ett avtal för försäljning av din överskottsel. Vårt förslag är att du väljer ett par olika elbolag och ber dem om förslag på avtal/offert och jämför dessa. Aktuella tips, priser och nöjdhet varierar för olika elbolag, så hör av dig till oss om du vill ha aktuella tips.

Du bör lägga ner en timme varje eller vartannat år för att utvärdera ditt avtal och jämföra med ett par konkurrenter för att säkerställa att du har ett konkurrenskraftigt avtal.