Var kommer min växelriktare att installeras?

Vid installation av växelriktaren är vi väldigt måna om att placera den så att den utsätts så lite som möjligt för väder och vind. Om möjligt monterar vi den inomhus, förslagsvis i ett förråd, vind, källare eller garage, men om det inte går, så placerar vi den utomhus, och då helst under tak.