Varför producerar inte min solcellsanläggning när det är snö på solcellspanelerna?

Det är helt naturligt att solcellerna inte producerar när det ligger snö på panelerna, eftersom solstrålarna inte når solcellerna. Men så fort snön försvinner fortsätter anläggningen automatiskt att producera som den ska igen. Så länge det inte ligger snö på solcellerna har du i princip produktion året runt. 

Och nej, du behöver inte skotta snön på solcellspanelerna. Produktionen vinterhalvåret är så pass mycket lägre att det normalt sett inte lönar sig att skotta, speciellt inte med tanke på den risk det innebär för både din anläggning och för dig.