Varför producerar min solcellsanläggning betydligt sämre än lovat enligt nätägarens elmätare?

Nätägarens elmätare mäter bara din överskottsel. Nätägaren har inte koll på vad du producerar totalt, inte heller hur mycket du använder av solelen i fastigheten. Kollar du på din växelriktares elmätare eller din portal, kan du jämföra denna data med det nätägarens mätare visar, för att få reda på hur mycket du har använt själv av solelen i fastigheten.

Har du en smartmätare av samma fabrikat som växelriktaren, kommer du att se både förbrukning och produktion i samma portal och app och således även hur mycket du säljer ut på nätet.