Varför ska jag sälja min solel på sommaren och köpa tillbaka den på vintern?

Om du väljer att sälja överskottet av din solelproduktion under sommarhalvåret och sedan köpa tillbaka elen på vintern, slipper du att göra extra investeringar i form av energilager och dess tillhörande komponenter. Du får ersättning av ditt elhandelsbolag och dessutom 60 öre/kWh i skattereduktion. Det överskott du får i form av kronor och ören, kan du spara till hösten och vinterns elfakturor.

Nackdelen är att du inte kan använda lika mycket av din egenproducerade solel som du annars skulle kunna göra om du istället lagrat din el i ett batteri.