Vi har också gjort en ovanligt god affär!

På vårt kontor i Karlstad har vi nu installerat och driftsatt ett Pixii-batteri på 50 kW, som vi valt att upplåta som stödtjänst. För även om hösten är den sämsta tiden för att tjäna pengar på sitt batteri, är det ändå mest ekonomiskt att upplåta det som stödtjänst. Men vi gör det inte bara för att tjäna pengar på det. Vi vill också vara med och bidra till att balansera vårt svenska elnät.

Förutom att det är en samhällsekonomiskt god affär, är det även det mest skonsamma sättet att använda sitt batteri, då det varken laddas ur helt eller upp fullt när det används som stödtjänst. Ett batteris livslängd räknas i cykler. En cykel är när man antingen helt och hållet har laddar ur eller helt laddar upp ett batteri. Eftersom man bara laddar ur en bråkdel när det används, så förlängs livslängden.

Vi är väldigt nöjda med vår satsning och vi vet att även ni kommer att bli det. Läs mer eller kontakta oss om att upplåta ert batteri som stödtjänst…

Lämna en kommentar