Nordic Solar Sweden AB

Vind blev till sol…

Året var 2008 och vindkraften spåddes en explosionsartad utbyggnad i Sverige. Entreprenören Daniel Gruvborg insåg att stora satsningar kommer skapa förutsättningar för nya företag. Ett nytt affärsområde bildades inom det befintliga teknikkonsultföretaget med inriktning mot vindkraft och förnybar energi. Men det skulle strax visa sig att utbyggnaden av vindkraften i Sverige mötte hårt motstånd i form av protester och överklaganden. Som tur var ville Regeringen vid den tidpunkten även se en utbyggnad av solenergin i Sverige. 2009 infördes ett investeringsstöd för solceller. På marknaden fanns det begränsat med professionella aktörer inom solenergi. En satsning mot solenergi skulle göra det möjligt att snabbt ta marknadsandelar. Sagt och gjort så bestämdes det 2010 att lämna vindkraftsbranschen och satsa fullt ut på solenergi.

Nordic Solar är ett av Sveriges äldsta företag i branschen!

 

Nordic Solar Norway As

Vårt norska dotterbolag startades 2016. Huvuddelen av våra solcellsinstallationer görs i Osloregionen med omnejd.

 

Verksamheten

Verksamheten omfattar försäljning, projektering och installation av nätanslutna solelanläggningar, elbilsladdare och system för energilagring. Därutöver försäljning av branschrelaterade komponenter så som solpaneler, växelriktare, montagematerial, batteri, elbilsladdare m.m. Vi utför totalentreprenader från idé till nyckelfärdig anläggning.
Beställare är privatpersoner, lantbrukare, bostadsrätter, byggentreprenörer, övriga företag och offentliga beställare.

 

Personalens kvalifikationer

Vi garanterar att den personal som sätts att utföra olika arbetsuppgifter har de kvalifikationer som krävs för detta. Vi använder i stort sett alltid egen personal för att utföra våra installationer och bygger på detta sätt kontinuerligt vidare på vår samlade erfarenhet med målet att hitta de lösningar som är tekniskt och ekonomiskt bäst för våra kunder.

Beroende på ansvarsområden har våra medarbetare relevanta utbildningar inom exempelvis fallskydd, säkra lyft, skylift-användning och ställningsbyggnad.

Den ”Elinstallatör för regelefterlevnad” som Elsäkerhetsverket kräver att vi har är anställd på heltid inom företaget och har därmed alla möjligheter att följa upp att installationerna blir utförda på rätt sätt.

Installation utförs i huvudsak av personal anställd hos Nordic Solar. Samtliga anställda montörer och elektriker har en svensk gymnasieutbildning. Nordic Solar har kollektivavtal för alla anställda med fackförbunden Elektrikerna och Unionen och lever därmed upp till schyssta anställningsvillkor för all personal.

För ytterligare information om vår organisation: www.nordicsolar.se/kontakt eller kontakta någon av oss nedanstående personer som ytterst ansvarar för leveransen till Er.

  • VD och ägare, Daniel Gruvborg
  • Säljansvarig, Stefan Berglund
  • Installationsansvarig, Per Åke Örtlund
  • Eftermarknadsansvarig, Robert Nordqvist
  • Elinstallatör för regelefterlevnad, Jan-Olof Clevé

Vi bygger solcellsanläggningar med 25 års perspektiv!

Nordic Solar är ett av väldigt få företag i Skandinavien som idag har solcellsanläggningar ute på marknaden med mer än 10 års drifttid! Dessa anläggningar som varit i drift under många år ger oss en mängd svar på hur en solcellsinstallation påverkats av det nordiska klimatet över tid. Det kan handla om vilket material klarar klimatet bättre eller sämre? Hur skall kabelförläggning utföras för att klara temperaturväxlingar, solljus, stormar och snösmältning? Hur står sig våra produktionssimuleringar jmf med verkligt utfall över lång tid?

Alla våra återkommande anläggningsbesök genom åren i form av servicebesök, garantibesiktningar m.m. har gett oss möjlighet att hela tiden höja kvalitéten på hur vi bygger våra anläggningar. Kvalitet kostar som regel lite mer vid inköp - men över tid är det lönsammare

 

Kvalitet och driftsäkerhet går hand i hand med pris

När vi offererar och projekterar våra anläggningar går kvalitet och driftsäkerhet före pris. Vi jobbar med de marknadsledande tillverkarna av växelriktare i Europa - SMA, Kostal, Ferroamp och Enequi. Att enbart producera ström med hög verkningsgrad klarar många fabrikat. Men med 25-års perspektiv måste växelriktaren vara robust byggd för att klara temperaturväxlingar. Andra viktig frågor är datasäkerhet samt störningsfrihet. Uppkopplade växelriktare exponerar det lokala nätverket för eventuella intrång. Växelriktaren med hela dess kablage får inte generera elektromagnetiska fält (EMC) som stör annan elektronisk utrustning. Optimerare är en komponent som kan generera elektromagnetiska fält och därmed störa annan elektrisk utrustning.

 

Kvalité, regelverk, auktorisation

Vi har ett aktivt kvalitetsarbete som syftar till ständiga förbättringar samt eliminering av fel och brister. Vi utför riskanalyser innan jobben påbörjas och egenkontroller under arbetets gång där vi utnyttjar digitala verktyg som på ett tillförlitligt sätt ser till att alla identifierade kvalitetsparametrar blir beaktade ända ut till ”skruv och mutter-nivå”.

Vi följer naturligtvis alla regelverk som berör vår verksamhet där lagar och föreskrifter inom arbetsmiljö och elinstallation tillhör de mest centrala. Vi har ett egenkontrollprogram och är registrerade enligt de krav som Elsäkerhetsverket ställer på företag som installerar solceller, vilket gör att vi kan hittas under kontrolltjänsten ”Kolla elföretaget” på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Jobba hos oss

Nordic Solar är en av Sveriges äldsta solcellsinstallatörsföretag och ett av väldigt få företag som har solcellsanläggningar installerade med mer än tio års drifttid ute på marknaden. Vi har kontor i Karlstad och Töcksfors i Värmland och i Högsäter i Dalsland, men vi är verksamma i större delen av Sverige och även i Oslo-trakten.

Beroende på ansvarsområden har vi som jobbar här relevanta kvalifikationer och utbildningar inom exempelvis fallskydd, säkra lyft, skylift-användning och ställningsbyggnad. Även du som inte har rätt kompetens, men som är nyfiken på att jobba inom solcellsinstallatörsbranschen, är välkommen att skicka in din spontanansökan. Hos oss får du lära dig jobbet från grunden. Då vår bransch traditionellt är mansdominerad, är du som inte är man extra välkommen med din ansökan.

Spontanansökan

Skicka gärna in en spontanansökan med kort personligt brev och CV till vår HR-chef Martin Eklund även när vi inte har några tjänster ute. Alla spontanansökningar hanteras strikt konfidentiellt hos oss.

Ledig tjänst: Montörer Karlstad, Töcksfors och Norra Dalsland

Det är soliga tider för solenergibranschen, så vi behöver förstärka med dig som montör till vårt team. Vi tror du bor i Karlstad, Töcksfors eller i Norra Dalsland. Vi är ett av Sveriges äldsta inom solcellsinstallatörsbranschen och verksam i Värmland och Dalsland, men även i övriga Sverige och i Oslo-trakten.

Vi utför solcellsinstallationer lokalt i närområdet men även över stora delar av södra Sverige och jobbet kan därför innebära resor och övernattningar i tjänsten.

Vi tror att du som söker jobbet har några års erfarenhet med arbete inom t.ex bygg, plåt, lantbruk eller mekaniska montage och gillar upplägget med variation under veckorna. Du har förmåga att kunna lösa problem som kan uppstå och har en god kontakt med kunder. Du kommer naturligtvis att få den upplärning du behöver kring de speciella förutsättningar som gäller för solcellsinstallationer. Till din hjälp har du också vår övriga personal som förutom att planera alla arbeten även finns till hands för att lösa frågor under arbetets gång.

Läs mer om tjänsten...

Sponsring

Vi stöttar främst våra lokala idrottsföreningar och ideella organisationer och imponeras stort av deras engagemang och hårda arbete. Just nu stöttar vi på årsbasis:

Aktivitetsbaserad sponsring: